Historia 2013

Historia 2013

Projekt pod nazwą "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" zdobył drugie miejsce w konkursie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 2.215.710,00 zł.

W ramach projektu założone zostały opracowania do wykonania:

  • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
  • Pogłębiona diagnoza Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (materiał badawczy),
  • Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego SOM na lata 2014-2020,
  • Studium wykonalności Integracji organizacyjnej, taryfowej i biletowej w SOM,
  • Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalne

Wyszukaj

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Plac Jana Kilińskiego 3 
71-414 Szczecin
email : biuro@som.szczecin.pl
Fax 91 421 71 69
Telefon 91 421 71 60

Projekt SKM

Szczecińska Kolej Metropolitalna - planowany do zrealizowania projekt systemu szybkiej kolei miejskiej, łączącej szczecińskie osiedla: Prawobrzeża z centrum Szczecina oraz Policami, Goleniowem, Stargardem i Gryfinem, który wykorzystywałby istniejący układ torów kolejowych i stacji.