Historia rok 2016

Historia rok 2016

Stowarzyszenie SOM zostało koordynatorem działań, natomiast chęć przystąpienia do realizacji projektu wyraziły Województwo zachodniopomorskie, Gmina Miasto Szczecin, Gmina Miasto Stargard, Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Gmina Kobylanka, Gmina Police, Gmina Stargard oraz zarządca infrastruktury kolejowej - Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Formalna wola współpracy zostanie potwierdzona podpisaniem umowy partnerstwa[8]. Zaktualizowane studium wykonalności zakłada uruchomienie przewozów na sieci kolei metropolitalnej w 2022 roku. 29 listopada 2016 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V - Rozwój transportu kolejowego w Polsce Działanie 5.2. - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, przeznaczonego dla projektów infrastrukturalnych dotyczących kolei miejskich[9] z terminem naboru do dnia 28 lipca 2017 roku

Wyszukaj

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Plac Jana Kilińskiego 3 
71-414 Szczecin
email : biuro@som.szczecin.pl
Fax 91 421 71 69
Telefon 91 421 71 60

Projekt SKM

Szczecińska Kolej Metropolitalna - planowany do zrealizowania projekt systemu szybkiej kolei miejskiej, łączącej szczecińskie osiedla: Prawobrzeża z centrum Szczecina oraz Policami, Goleniowem, Stargardem i Gryfinem, który wykorzystywałby istniejący układ torów kolejowych i stacji.