Jakie efekty budowy SKM są przewidywane

Jakie efekty budowy SKM są przewidywane

 Szczecińska Kolej Metropolitalna zdecydowanie zwiększy dostępność do transportu publicznego na obszarze SOM. Budowa sieci SKM polepszy ponadto połączenia pomiędzy miastami i gminami w obszarze SOM. Dla Miasta Szczecina będzie stanowić uzupełnienie sieci transportu miejskiego poprzez zintegrowanie z liniami tramwajowymi i autobusowymi. Wprowadzenie jednego biletu metropolitalnego na przejazd wszystkimi środkami transportu publicznego w SOM znacznie ułatwi mieszkańcom podróżowanie i zachęci do korzystania z transportu publicznego. SKM poprawi także oddziaływanie na środowisko i zwiększy bezpieczeństwo w transporcie poprzez zmniejszenie kongestii ruchu drogowego.

Planowane jest tworzenie systemu węzłów przesiadkowych integrujących sieć SKM z liniami autobusów i busów wyposażonych w parkingi typu ?Parkuj i Jedź? dla samochodów osobowych i rowerów (P&R i B&R). Węzły te będą przyjazne dla osób niepełnosprawnych co wraz z zakupem nowoczesnego taboru zapewni dostępność do transportu publicznego tym osobom. Połączenie siecią SKM istniejących i powstających stref przemysłowych w SOM zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zwiększy spójność społeczną i gospodarczą województwa zachodniopomorskiego. Potwierdzone to zostało decyzją Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ujęcie projektu budowy SKM w ?Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego?.

Podstawowe cechy użytkowe projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to:

  • pełna integracja z publicznym transportem zbiorowym w miastach i gminach,
  • znaczne zwiększenie potencjału przewozowego w transporcie publicznym,
  • skrócenie czasu przejazdu z gmin do centrów miast szczególnie do centrum Szczecina,
  • zmniejszenie zatłoczenia dróg i ulic, szczególnie w miastach, ? węzły przesiadkowe przyjazne dla podróżnych w tym dla osób niepełnosprawnych,
  • ograniczenie emisji CO2 i gazów cieplarnianych,
  • pełna komplementarność z innymi projektami infrastrukturalnymi gmin, województwa, kraju i Unii Europejskiej.

 Źródło : Studium Wykonalności SKM

Wyszukaj

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Plac Jana Kilińskiego 3 
71-414 Szczecin
email : biuro@som.szczecin.pl
Fax 91 421 71 69
Telefon 91 421 71 60

Projekt SKM

Szczecińska Kolej Metropolitalna - planowany do zrealizowania projekt systemu szybkiej kolei miejskiej, łączącej szczecińskie osiedla: Prawobrzeża z centrum Szczecina oraz Policami, Goleniowem, Stargardem i Gryfinem, który wykorzystywałby istniejący układ torów kolejowych i stacji.