Jakie efekty budowy SKM są przewidywane

 Szczecińska Kolej Metropolitalna zdecydowanie zwiększy dostępność do transportu publicznego na obszarze SOM. Budowa sieci SKM polepszy ponadto połączenia pomiędzy miastami i gminami w obszarze SOM. Dla Miasta Szczecina będzie stanowić uzupełnienie sieci transportu miejskiego poprzez zintegrowanie z liniami tramwajowymi i autobusowymi. Wprowadzenie jednego biletu metropolitalnego na przejazd wszystkimi środkami transportu publicznego w SOM znacznie ułatwi mieszkańcom podróżowanie i zachęci do korzystania z transportu publicznego. SKM poprawi także oddziaływanie na środowisko i zwiększy bezpieczeństwo w transporcie poprzez zmniejszenie kongestii ruchu drogowego.

Planowane jest tworzenie systemu węzłów przesiadkowych integrujących sieć SKM z liniami autobusów i busów wyposażonych w parkingi typu ?Parkuj i Jedź? dla samochodów osobowych i rowerów (P&R i B&R). Węzły te będą przyjazne dla osób niepełnosprawnych co wraz z zakupem nowoczesnego taboru zapewni dostępność do transportu publicznego tym osobom. Połączenie siecią SKM istniejących i powstających stref przemysłowych w SOM zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zwiększy spójność społeczną i gospodarczą województwa zachodniopomorskiego. Potwierdzone to zostało decyzją Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ujęcie projektu budowy SKM w ?Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego?.

Podstawowe cechy użytkowe projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to:

  • pełna integracja z publicznym transportem zbiorowym w miastach i gminach,
  • znaczne zwiększenie potencjału przewozowego w transporcie publicznym,
  • skrócenie czasu przejazdu z gmin do centrów miast szczególnie do centrum Szczecina,
  • zmniejszenie zatłoczenia dróg i ulic, szczególnie w miastach, ? węzły przesiadkowe przyjazne dla podróżnych w tym dla osób niepełnosprawnych,
  • ograniczenie emisji CO2 i gazów cieplarnianych,
  • pełna komplementarność z innymi projektami infrastrukturalnymi gmin, województwa, kraju i Unii Europejskiej.

 Źródło : Studium Wykonalności SKM

Wyszukaj

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Plac Jana Kilińskiego 3 
71-414 Szczecin
email : biuro@som.szczecin.pl
Fax 91 421 71 69
Telefon 91 421 71 60

Projekt SKM

Szczecińska Szybka Kolej Miejska - planowany do zrealizowania projekt systemu szybkiej kolei miejskiej, łączącej szczecińskie osiedla: Prawobrzeża z centrum Szczecina oraz Policami, Goleniowem, Stargardem i Gryfinem, który wykorzystywałby istniejący układ torów kolejowych i stacji.