Ważny krok w budowie nowoczesnego systemu transportu publicznego w SOM

Ważny krok w budowie nowoczesnego systemu transportu publicznego w SOM

Podpisywana we wtorek, 24 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie umowa między partnerem projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - PKP PLK a firmą Trakcja SA z Warszawy to kolejny ważny krok w budowie nowoczesnego systemu transportu publicznego w SOM. 

Dzięki Inwestycjom za ponad 600 milionów złotych brutto powstanie połączenie pasażerskie między Szczecinem, a Policami zaś na kierunkach ze stolicy województwa do Goleniowa, Stargardu i Gryfina standard podróżowania poprawi się radykalnie.

 - To kamień milowy w naszym projekcie budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - mówi Roman Walaszkowski, dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, lidera budowy SKM. - . Pierwsza podpisywana dziś umowa dotyczy pełnej modernizacji linii kolejowej łącznej Szczecin z Policami. Dzięki temu wreszcie mieszkańcy ze Szczecina i Polic będą mogli podróżować koleją.  Drugie to znacząca poprawa infrastruktury na popularnych kierunkach metropolii. W połączeniu z budową stacji węzłowych uzyskamy spójny i nowoczesny system transportu publicznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 Podpisywane dziś umowy między PKP PLK, a spółką Trakcja SA dotyczą dwóch przetargów/ Pierwszy: „Modernizacji linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny - Police”. Wartość brutto przedsięwzięcia to 479,8 miliona złotych brutto. Drugi to: „Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych 273 (Szczecin-Gryfino), 351 (Szczecin - Stargard) oraz 401 (Szczecin - Goleniów).  Wartość w sumie to 138,7 mln złotych brutto.   

 

Szczecińska Kolej Metropolitalna jest pierwszym w Polsce, tak kompleksowo przygotowanym projektem komunikacyjnym, który jest wdrażany przez 10 Partnerów:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz jednostki samorządu terytorialnego  - Gminę Miasto Szczecin, Gminę Miasto Stargard, Gminę Goleniów, Gminę Gryfino, Gminę Police, Gminę Stargard, Gminę Kobylanka, Województwo Zachodniopomorskie oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – Lidera Projektu. Umowa Partnerstwa nie tylko określa prawa o obowiązki poszczególnych Partnerów, ale również stanowi o przyszłym współfinansowaniu i udziale w kosztach eksploatacyjnych SKM po jej uruchomieniu. Wartość brutto całego przedsięwzięcia to 741,2 miliona złotych, z czego 512,2 miliona to kwota dofinansowania uzyskanego z Unii Europejskiej

 

Wyszukaj

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Plac Jana Kilińskiego 3 
71-414 Szczecin
email : biuro@som.szczecin.pl
Fax 91 421 71 69
Telefon 91 421 71 60

Projekt SKM

Szczecińska Kolej Metropolitalna - planowany do zrealizowania projekt systemu szybkiej kolei miejskiej, łączącej szczecińskie osiedla: Prawobrzeża z centrum Szczecina oraz Policami, Goleniowem, Stargardem i Gryfinem, który wykorzystywałby istniejący układ torów kolejowych i stacji.