SKM pełną parą

Wartość projektu to 741 miliona złotych. Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosło 512 miliona złotych.

Fundusze unijne pozwolą między innymi zmodernizować linię kolejową nr 406 na odcinku Szczecin – Police i wybudować drugi tor na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Turzyn. Nowy tor i nowoczesne urządzenia sterowania ruchem pozwolą oddzielić ruch pasażerski od towarowego, dzięki czemu pociągi SKM będą jeździć szybciej. Zmieni się też infrastruktura pasażerska na liniach kolejowych Gryfino – Szczecin Główny, Stargard – Szczecin Główny oraz Szczecin – Goleniów, wraz z odgałęzieniem do goleniowskiego lotniska. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych wyniesie prawie 24 km.

Szczecińska Kolej Metropolitalna zostanie połączona z siecią miejskich linii autobusowych i tramwajowych. Powstanie 40 węzłów przesiadkowych (z czego 28 będzie sfinansowanych z podpisanego właśnie dofiansowania), parkingi „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) i parkingi rowerowe (Bike & Ride).

- Każdy budżet unijny jest trochę inny od poprzedniego. W tym na lata 2014-2020 kładziemy duży nacisk na wsparcie transportu publicznego. Szczecin na tym korzysta. W grudniu dofinansowaliśmy budowę nowych tras tramwajowych, a w marcu przebudowę 13 kilometrów istniejących linii. Razem z dzisiejszą inwestycją to ponad 772 miliony złotych wsparcia dla Szczecina” – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik, który uczestniczył w uroczystości.

- Stawiamy na nowoczesną komunikację publiczną - mówił prezydent Piotr Krzystek. - To ona gwarantuje w niemal 100 procentach sprawne przemieszczanie się w godzinach szczytu i ułatwia życie mieszkańcom nie tylko Szczecina, ale całego obszaru metropolitalnego.

 

 

Wyszukaj

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Plac Jana Kilińskiego 3 
71-414 Szczecin
email : biuro@som.szczecin.pl
Fax 91 421 71 69
Telefon 91 421 71 60

Projekt SKM

Szczecińska Szybka Kolej Miejska - planowany do zrealizowania projekt systemu szybkiej kolei miejskiej, łączącej szczecińskie osiedla: Prawobrzeża z centrum Szczecina oraz Policami, Goleniowem, Stargardem i Gryfinem, który wykorzystywałby istniejący układ torów kolejowych i stacji.