Przystanek Szczecin Pogodno

Przystanek Szczecin Pogodno

 W związku z dyskusją dotyczącą wartości architektonicznej wiat przystankowych na stacji Szczecin-Pogodno jako Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które jest liderem projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, informujemy, że jesteśmy w kontakcie z młodymi architektami - autorami pomysłu zachowania i renowacji istniejących wiat. O pomyśle i  koncepcji rozmawialiśmy telefonicznie , a  w dniu 31 lipca w siedzibie SSOM zorganizowane zostało spotkanie, na którym młodzi architekci przedstawili proponowane rozwiązania architektoniczne. Przedstawiciele SSOM uznali, że propozycja jest warta rozważenia i nadania oficjalnego biegu, dlatego też w dniu 7 sierpnia sprawa została zasygnalizowana  i przekazana Partnerowi odpowiedzialnemu za realizację tego zakresu zadania – spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. celem poddania analizie możliwości wdrożenia.

   Należy nadmienić, że realizacja postulatu zachowania i odbudowy wiat jest trudna z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że pomysł architektów pojawił się na etapie po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyborze wykonawcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police”, w ramach którego zmodernizowany zostanie przystanek Szczecin-Pogodno. Kolejnym jest konieczność oceny stanu technicznego obecnej infrastruktury oraz kosztów, które trzeba  by ponieść w związku z jej modernizacją . Wszelkie zatem  decyzje o ewentualnych zmianach zawartej umowy PKP PLK SA przeprowadzić musi po wielowątkowych analizach  formalno-prawnych, technicznych i finansowych.

   Będziemy nadal rozmawiać z Partnerem PKP PLK SA o  wartości pomysłu młodych architektów.

   Niezależnie od tego, czy ostatecznie wiaty na przystanku Szczecin-Pogodno zostaną zachowane należy podkreślić, że wszystkie przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej będą obiektami nowoczesnymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, o wysokich standardach użytkowych. Przy przystankach powstaną parkingi dla samochodów i rowerów, tak, by każdy z przystanków w pełni mógł pełnić funkcję węzła komunikacji publicznej.

 

Wyszukaj

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Plac Jana Kilińskiego 3 
71-414 Szczecin
email : biuro@som.szczecin.pl
Fax 91 421 71 69
Telefon 91 421 71 60

Projekt SKM

Szczecińska Kolej Metropolitalna - planowany do zrealizowania projekt systemu szybkiej kolei miejskiej, łączącej szczecińskie osiedla: Prawobrzeża z centrum Szczecina oraz Policami, Goleniowem, Stargardem i Gryfinem, który wykorzystywałby istniejący układ torów kolejowych i stacji.