Biuro Stowarzyszenia

Biuro zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i finansową  Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Inicjuje i prowadzi działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,  

Biuro wykonuje zadania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związane z pełnieniem obowiązków jako Instytucja Pośrednicząca dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Pracami biura kieruje Dyrektor p. Roman Walaszkowsk