Goleniów

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status stacji

Kategoria C, podkategoria III.

Wyposażenie stacji

Na stacji znajdują się dwa perony o trzech krawędziach peronowych:

  • Peron 1 tor 2 o długości 400 m
  • Peron 2 tor 1 o długości 400 m
  • Peron 2 tor 3 o długości 300 m

Przy peronie 1 znajduje się budynek stacyjny z poczekalnią i kasami biletowymi. Dojście do peronu 2 zapewnione jest poprzez przejście w poziomie toru.

Powiązania z transportem publicznym

Przed budynkiem dworca znajduje się dworzec autobusowy oraz przystanki komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Goleniów.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przed budynkiem dworca znajdują się dwa place parkingowe o nawierzchni bitumicznej. Brak jest wyznaczonych parkingów rowerowych.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dojście do peronów jest zapewnione dla osób o ograniczonej mobilności. Brak jest oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Stan techniczny stacji dostateczny.

 

 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Na stacji w ramach inwestycji wykonane zostaną jedynie urządzenia związane z integracją transportu publicznego (biletomaty i kasowniki). Budowa węzła przesiadkowego realizowana będzie w ramach projektu komplementarnego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Węzeł Goleniów realizowanej przez gminę Goleniów .

Plan Sytuacyjny

 

Koncepcji zagospodarowania węzła 

Wizualizacja

 Źródło: Studium wykonalności SKM oraz opracowania własne Gminy Goleniów