Goleniów Park

Nowy przystanek 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie dwóch peronów zewnętrznych o długości 130 m każdy z dojściem do peronu 2 poprzez przejście w poziomie torów. Na peronach ustawione zostaną wiaty przystankowe. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku wykonany zostanie przystanek autobusowy oraz parking na 15 miejsc o pow. 0,02 ha oraz parking rowerowy.

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek kolejowy docelowo powinien zostać z komunikacją autobusową zapewniającą skomunikowanie z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym.

 

Plan Sytuacyjny

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Goleniów 

 

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 

 

Źródło: Studium wykonalności SKM