Gryfino

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria: B, podkategoria II. Stacja czynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na stacji znajdują się 3 perony o czterech krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Stacja posiada budynek dworcowy czynny do obsługi podróżnych z holem i kasami biletowymi. Dostęp do peronów zapewniony jest poprzez przejście podziemne. Perony posiadają zadaszenie.

Długości krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 4: 300m (nieczynny)
  • Peron 2 tor 2: 300m
  • Peron 2 tor 1: 300m
  • Peron 3 tor 7: 200m

Powiązania z transportem publicznym

  • Przed budynkiem dworca kolejowego znajduje się dworzec autobusowy PKS obsługujący komunikację podmiejską do pozostałych miejscowości powiatu gryfińskiego. Przystanek komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Gryfino (linie U1 i U2) znajduje się w odległości około 400m od dworca na ulicy Bolesława Chrobrego oraz bezpośrednio przy peronie 3 od strony ul. Kolejowej.
  • Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów.
  • Przed budynkiem dworca znajduje się parking wykorzystywany zarówno na potrzeby obsługi dworca jak i instytucji zlokalizowanych w jego rejonie.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Osoby niepełnosprawne o ograniczonej możliwości ruchowej mają możliwość dostania się na peron 2 poprzez przejazd w poziomie torów. Brak jest możliwości dostania się w obrębie stacji z budynku na peron 3. Możliwość dostania się na peron 3 zapewniona jest od strony ulicy 9 Maja.

Ocena stanu technicznego

Budynek dworca jest po przebudowie i jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia peronów oraz przejścia podziemnego jest w stanie zadowalającym.

    
   

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa peronów nr 2 i 3. Przebudowane zostanie przejście podziemne oraz zejścia z peronów. Na obydwu peronach wykonane zostaną windy, przy czym winda na peronie trzecim obsługiwać będzie zarówno tunel, poziom peronu oraz docelową kładkę nad ulicą Kolejową. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Infrastruktura węzła przesiadkowego wykonana zostanie w ramach osobnej inwestycji (ZIT SOM).

 

Plan Sytuacyjny

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Gryfino

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A

Źródło: Studium wykonalności SKM