Kliniska

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria E, podkategoria I.

Wyposażenie przystanku

Stacja wyposażona w dwa perony jednokrawędziowe o długości 200m każdy i wysokości 760mm. Na stacji znajduje się budynek z poczekalnią. Na peronie w kierunku Goleniowa znajduje się wiata.

Powiązania z transportem publicznym

Brak.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dojście do peronów zapewnione jest poprzez przejście w poziomie torów zabezpieczone rogatkami.

Ocena stanu technicznego 

Stan techniczny dobry. Nawierzchnia peronów po przebudowie.

     

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji nie przewiduje się inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy stacji, wykonany zostanie plac pomiędzy budynkiem dworca a ulicą Piastowską, na którym wykonany zostanie parking rowerowy oraz przystanek autobusowy. Przed dworcem wykonany zostanie parking Kiss&Ride oraz pętla do zawracania dla autobusów, po południowej stronie dworca wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,11ha na 68 miejsc.

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek kolejowy docelowo powinien zostać z komunikacją autobusową, zapewniającą skomunikowanie z miejscowościami Pucice, Kliniska, Rurzyca, Dobroszyn, Warcisławiec.

 

Plan Sytuacyjny

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Goleniów 

  

 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM