Szczecin Glinki

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status stacji

Kategoria: brak. 

Stacja zlokalizowana przy czynnej linii kolejowej. Nieczynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie stacji

Na stacji znajduje się 1 peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 200 m
  • Peron 1 tor 2 - 200 m

Budynek stacyjny nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego, wykorzystywany na inne cele. Peron nie posiada zadaszenia. Dostęp do peronu za pomocą przejścia w poziomie szyn.

Powiązania z transportem publicznym

Stacja położona jest przy ulicy Kolejowej. Linie komunikacji autobusowej kursują na ulicy Nad Odrą. Odległość od peronu do przystanków na ulicy Nad Odrą (linie 63, 102, 526) wynosi ok. 260 m i 180m w zależności od kierunku.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak jest parkingów samochodowych i rowerowych.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do budynku dworca jest zapewniony. Wejście na peron możliwe jest jedynie poprzez przejście w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronu w złym stanie technicznym. Budynek w stanie zadowalającym. Niezbyt funkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej, ze względu na dużą odległość od peronu. Brak miejsc parkingowych.

 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia peronu. Wykonany zostanie peron wyspowy dwukrawędziowy o długości 130m. Szerokość peronu w najszerszym miejscu wynosić będzie 7,6m. Na końcu peronu szerokość wynosić będzie 5,3m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiaty peronowej o długości 50m. Dojście do peronu zostanie wykonane z wykorzystaniem istniejącego tunelu pod torami, łączącego ulicę Nad Odrą z terenem Huty. Na wysokości peronu zostanie wykonane przebicie umożliwiające wykonanie schodów zejściowych oraz windy. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach przebudowy terenu przy stacji przebudowana zostanie ulica Kolejowa, która stanowić będzie dojazd do Parkingu Park& Ride o pow. 0,12ha  zlokalizowanego przy budynku stacyjnym wzdłuż ulicy (67 miejsc). Ciąg ulicy stanowić będzie także drogę dojścia do przystanków autobusowych zlokalizowanych przy ulicy Nad Odrą. Zmianie ulegnie lokalizacja przystanków. Przeniesione zostaną one w rejon skrzyżowania z ulica Kolejową, bliżej dojścia do przystanku kolejowego oraz obszaru zabudowanego. 

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Stołczyńskiej kursują linie autobusowe 63 i 102 *) zapewniające dojazd z obszaru dzielnicy do przystanku kolejowego.

  

 Plan Sytuacyjny

 

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM