Szczecin Golęcino

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak.Przystanek zlokalizowany jest przy czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajdują się 2 perony o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 200m
  • Peron 2 tor2 - 200m

Brak budynku stacyjnego. Perony nie posiadają zadaszenia. Dostęp do peronów poprzez przejście w poziomie szyn.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek położony jest przy ulicy Świętojańskiej. Po ulicy kursuje linia autobusowa miejska organizowana przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do przystanku na ulicy Świętojańskiej (linia 59) wynosi ok. 120m. Przystanek jedynie na kierunku Plac Rodła - Nehringa Pomnik. Na drugim kierunku odległość od peronu do przystanku komunikacji autobusowej wynosi ok. 420m.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

W okolicy brak jest parkingu samochodowego i rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do peronów jest zapewniony. Przejście między peronami możliwe poprzez przejście w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronów z licznymi ubytkami, w stanie złym. Niefunkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej ze względu na zbyt dużą odległość do peronów. Brak miejsc parkingowych.

 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia peronów. Wykonane zostaną dwa perony jednokrawędziowe o długości 130m. Szerokość peronów wynosić będzie 4,5m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiat peronowych o długości 50m. Dojście do peronu zapewnione jest poprzez dojścia do przejazdu kolejowego przy ul. Świętojańskiej oraz schody zejściowe w kierunku ulicy Strzałowskiej. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach przebudowy terenu przy przystanku wykonane zostaną ciągi piesze, zapewniające dojście do przystanku oraz plac przy przejeździe kolejowym. Z uwagi na uwarunkowania terenowe wykonane zostaną tylko miejsca parkingowe przy ulicy Świętojańskiej (7 miejsc) pełniące rolę parkingu typu Kiss&Ride. Przy dojściu od strony ulicy Świętojańskiej  wykonany zostanie parking rowerowy.

 

Powiązanie z transportem publicznym

Przy ulicy Pokoju i Strzałowskiej przy przejeździe kolejowym zostaną wykonane nowe przystanki autobusowe dla linii 59 *). Natomiast pod wiaduktem kolejowym wykonane zostaną nowe przystanki dla linii 58 *).

 

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM