Szczecin Łękno

Infrastruktura - stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak. Przystanek zlokalizowany przy czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Przystanek wyposażony w dwa perony jednokrawędziowe. Na obydwu peronach znajdują się wiaty.

Powiązania z transportem publicznym

W bezpośrednim sąsiedztwie przystanku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej ZDiTM Szczecin (linie 1, 9, 53, 60 i 67).

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przed budynkiem dworca znajduje się parking wykorzystywany obecnie przez mieszkańców sąsiednich posesji. Brak jest parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dojście dla osób niepełnosprawnych ruchowo zapewnione jest jedynie do peronu przy torze 1.

Ocena stanu technicznego 

Stan techniczny przystanku dostateczny. Nawierzchnia peronów zarośnięta. Stan techniczny wiat zły.

 

 

 

  Plan Sytuacyjny

 

Działania planowane do realizacji w ramach projektu komplementarnego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Węzeł Łękno

Infrastruktura kolejowa

Przystanek Szczecin Łękno wykonany zostanie pod wiaduktem w ciągu al. Wojska Polskiego i będzie częścią węzła przesiadkowego wykonywanego w ramach budowy drogowej trasy średnicowej wraz z zintegrowanym węzłem przesiadkowym Łękno. Wykonane zostaną dwa perony zewnętrzne o długości 130m każdy. Z uwagi na lokalizację przystanku pod wiaduktem drogowo-tramwajowym, na przystanku nie będzie wykonywane dodatkowe zadaszenie. Dostęp do peronów zapewniony będzie poprzez schody i windy zlokalizowane po obydwu stronach al. Wojska Polskiego. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku wykonane zostaną dojścia do kładki, poszerzony zostanie ciąg pieszy wzdłuż wiaduktu na Mickiewicza oraz wykonany zostanie parking Bike&Ride przy skrzyżowaniu Mickiewicza - Twardowskiego.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Wojska Polskiego kursują linie tramwajowe 1 i 9 *) zapewniające dojazd do Centrum oraz w kierunku Głębokiego, Pogodna i os. Zawadzkiego oraz linie autobusowe 53, 60, 67.*)

Wizualizacja rozwiązania

 

Źródło: Studium wykonalności SKM