Rurka

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria E, podkategoria II.

Wyposażenie przystanku

Peron jednokrawędziowy przy torze 1 o długości 200 m i wysokości 760 mm. Pomiędzy torami 1 i 2 znajduje się peron wyspowy o nawierzchni gruntowej.

Powiązania z transportem publicznym

Brak.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Przejście pomiędzy peronami znajduje się w poziomie toru. Wysokość peronu przy torze 1 uniemożliwia korzystanie z niego przez osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Ocena stanu technicznego 

Stan techniczny dobry. Nawierzchnia peronów po przebudowie. Budynek stacji w stanie technicznym dostatecznym.

 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

 W ramach inwestycji na stacji Rurka przewiduje się jedynie wykonanie kasowników tj. urządzeń związanych z integracją transportu publicznego.

 

Plan Sytuacyjny

 

Źródło: Studium wykonalności SKM