Szczecin Arkońska

Nowy przystanek 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji zostanie wykonany nowy przystanek kolejowy na wiadukcie nad ulicą Niemierzyńską. Wykonane zostaną dwa perony jednokrawędziowe o długości 130m. Szerokość peronów wynosić będzie 4,5m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiat peronowych o długości 50m. Dostęp do peronów zapewniony zostanie od obydwu stron ulicy Niemierzyńskiej poprzez schody i windy. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku wykonane zostaną dojścia piesze do rejonu skrzyżowania oraz parking rowerowy.

Powiązanie z transportem publicznym

Wzdłuż ulicy Arkońskiej i Niemierzyńskiej kursują linie tramwajowe 3 i 10*), a na ciągu Arkońskiej i Wszystkich Świętych linia autobusowa 80*). Przystanki zlokalizowane są przy samym skrzyżowaniu po jego zachodniej stronie. 

 

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 

*) Istniejące połączenia