Szczecin Drzetowo

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak. Przystanek zlokalizowany jest przy czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajdują się 2 perony o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 200m
  • Peron 1 tor 2 - 150m

Brak jest budynku stacyjnego. Perony nie posiadają zadaszenia. Do każdego z peronów prowadzą odrębne schody.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek zlokalizowany jest przy ulicy Rugiańskiej. Po ulicy kursują linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do przystanków wynosi 140m i 170m w zależności od kierunku.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przy ulicy Rugiańskiej znajduje się parking samochodowy. Brak jest parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp do peronu dla osób o ograniczonej mobilności nie jest zapewniony. Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronów z licznymi ubytkami, w stanie złym. Funkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji autobusowej, zapewniające bezpośredni dostęp do peronów. Miejsca parkingowe zlokalizowane przy przystanku wykorzystywane są przez mieszkańców posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

 

  

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia peronów. Wykonane zostaną dwa perony jednokrawędziowe o długości 130m. Szerokość peronów wynosić będzie 4,5m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiat peronowych o długości 50m. Dostęp do peronów od trony południowej zapewniony będzie poprzez zejścia do nowego przejścia podziemnego pod torami na przedłużeniu ulicy Willowej oraz od strony północnej poprzez schody i windy w kierunku ulicy Rugiańskiej. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku w rejonie skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,19ha na 74 miejsca oraz parking Kiss&Ride umożliwiający chwilowy postój przy przystanku. Zatoka Kiss&Ride powstanie także przy drugim wyjściu z tunelu na ulicy Willowej. Przy skrzyżowaniu ulicy Rugiańskiej i Komuny Paryskiej wybudowana zostanie nowa pętla autobusowa. Przy obydwu zejściach po północnej i południowej stronie przystanku wykonane zostaną parkingi rowerowe.

Powiązanie z transportem publicznym

Wzdłuż ulicy Rugiańskiej do zlokalizowanej tam pętli kursują linie autobusowe 69 i 80 *) zapewniające dojazd w kierunku osiedla Książąt Pomorskich. Wybrane kursy linii 69 *) zapewniają dojazd z przystanku w kierunku terenu dawnej Stoczni Szczecińskiej.

 Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A.