Szczecin Dunikowo

Nowy przystanek 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji wykonane zostaną 2 perony zewnętrzne o długości 130 m z wiatami 8 przęsłowymi typu miejskiego. Dojście do peronów zapewnione będzie od obydwu stron poprzez przejście podziemne oraz schody i windy dla osób niepełnosprawnych. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przy przystanku zostaną wykonane fragmenty dróg dojazdowych do przystanku, parkingi Park&Ride 0,18 ha na 28 miejsc oraz parkingi rowerowe.

 

Plan Sytuacyjny

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM