Szczecin Gocław

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak. 

Przystanek zlokalizowany jest na czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajduje się jeden peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 150 m
  • Peron 1 tor 2 - 150 m

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek położony jest wzdłuż ulicy Lipowej przy skrzyżowaniu z ulica Koszalińską. Na ulicy Lipowej kursuje linia komunikacji tramwajowej i nocna autobusowa miejska , organizowana przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do przystanków na ulicy Lipowej (linia 6, 526) wynosi ok. 160m.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak jest parkingu samochodowego i rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności nie jest zapewniony. Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronu z licznymi ubytkami, w stanie złym. Niezbyt funkcjonalne rozmieszczenie przystanków ze względu na konieczność pokonywania jezdni przez pasażerów.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia peronu. Wykonany zostanie peron wyspowy dwukrawędziowy o długości 130m. Szerokość peronu w najszerszym miejscu wynosić będzie 9,9m. Na końcu peronu szerokość wynosić będzie 5,5m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiaty peronowej o długości 50m. Dojście do peronu zapewnione jest poprzez schody zejściowe na wiadukcie nad ulicą Koszalińską. Przy zejściu tym wykonana zostanie także winda zapewniająca dostęp dla osób niepełnosprawnych. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach przebudowy terenu przy przystanku wykonany zostanie ciąg pieszy wzdłuż ulicy Koszalińskiej do przystanków tramwajowych. Z uwagi na uwarunkowania terenowe nie przewiduje się budowy parkingu Park& Ride. Przy ulicy Koszalińskiej wykonany zostanie parking Rowerowy Bike& Ride.

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek położony jest w sąsiedztwie węzła przesiadkowego Gocław, pomiędzy komunikacją autobusową z kierunku Polic, Skolwina i Stołczyna (linie 58 i 102) *) a tramwajową (linia 6) *) w kierunku centrum Szczecina.

 Plan Sytuacyjny

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM