Szczecin Ku Słońcu

Nowy przystanek

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

Nowy przystanek zlokalizowany przy skrzyżowaniu z ulicą Ku Słońcu. Na odcinku tym zakłada się dobudowę drugiego toru linii 406. Wykonane zostaną dwa perony zewnętrzne o długości 130m każdy i szerokości 4,5m. Dojście zapewnione będzie poprzez schody i windy zlokalizowane przy ulicy Ku Słońcu. Perony zostaną zadaszone wiatami o długości 50m. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przy przystanku wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,16ha na 78 miejsc, zlokalizowany przy nasypie kolejowym w pasie przyszłego przebiegu Obwodnicy Śródmiejskiej, stanowiący ważny element węzła przesiadkowego dla osób dojeżdżających z zachodniej części miasta, umożliwiający pozostawienie samochodu i dalszą kontynuację podróży koleją miejską. Przewiduje się także umiejscowienie parkingu Bike&Ride.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Ku Słońcu kursują linie tramwajowe 8 i 10 *) łączące Gumieńce z Centrum miasta. Przystanki zlokalizowane są na ulicy Sikorskiego.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM