Szczecin Łasztownia

Nowy przystanek 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się wybudowanie zewnętrznych peronów jednokrawędziowych o długości 130m i szerokości 6m. Perony zostaną zadaszone wiatami o długości 50m. Dojścia do peronów wykonane zostaną za pomocą schodów i wind od strony ulicy Heyki. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przewiduje się wykonanie 55 miejsc na parkingu Park &Ride o pow. ok. 0,17ha oraz zatoki postojowej na potrzeby parkingu Kiss&Ride oraz postoju TAXI. Wykonany zostanie także parking rowerowy. Przy wiadukcie kolejowym wykonane zostaną nowe przystanki autobusowe.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Heyki kursuje linia autobusowa nr 76 *) łącząca rejon Bramy Portowej (Centrum) z wyspą Kępa Parnicka oraz obszarami portowymi zlokalizowanymi na Łasztowni i Międzyodrzu. Docelowo po przebudowie układu drogowego na Łasztowni możliwe będzie uruchomienie linii autobusowej komunikującej przystanek kolejowy z północną częścią Łasztowni.

Plan sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin  

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A.

 *) Istniejące linie komunikacyjne

 Źródło: Studium wykonalności SKM