Szczecin Pogodno

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak. Przystanek zlokalizowany przy czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajduje się 1 peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 250m
  • Peron 1 tor 2 - 250m

Brak jest budynku stacyjnego. Peron posiada zadaszenie. Dostęp do peronu schodami.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek położony jest przy ul. Mickiewicza. Po ulicy kursują linie tramwajowe oraz nocna linia autobusowa miejska, organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronu do przystanków na ulicy Mickiewicza (linie 5, 7, 9, 527) wynosi ok. 150m i 200m w zależności od kierunku.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak jest parkingu samochodowego i rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp na peron dla osób o ograniczonej mobilności nie jest zapewniony. Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronu z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Wiata peronowa na peronie, także w niezadowalającym stanie technicznym. Niezbyt funkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji tramwajowej. Brak bezpośredniego dostępu do peronu, a także zbyt duża odległość od przystanków.

 

  

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia peronu. Wykonany zostanie peron wyspowy o długości 250m i szerokości 7,8m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiaty peronowej o długości 110m wraz z zadaszeniem zejścia na peron z wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza.  Dojście do peronu zapewnione jest poprzez zejście na peron z wiaduktu w ciągu ulicy Mickiewicza, gdzie przebudowane zostaną schody zejściowe i wykonana zostanie winda. Drugie nowe wejście na peron wykonane zostanie po południowej stronie przystanku. Wykonana zostanie nowa kładka prowadząca z peronu bezpośrednio do wejścia na stadion Pogoni Szczecin. Wejście z peronu na kładkę odbywać się będzie poprzez schody. Zejścia z kładki na ulicę Twardowskiego odbywać się będzie bezpośrednio na teren, natomiast w stronę parku przy ul. Noakowskiego poprzez schody i pochylnię. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku wykonane zostaną dojścia do kładki, poszerzony zostanie ciąg pieszy wzdłuż wiaduktu na Mickiewicza oraz wykonany zostanie parking Bike&Ride przy skrzyżowaniu Mickiewicza - Twardowskiego.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Mickiewicza kursują linie tramwajowe 5 i 7 *) zapewniające dojazd do Centrum oraz na Krzekowo. W ciągu ulicy Jagiellońskiej kursuje linia autobusowe 86 *) zapewniająca dojazd na osiedle Kaliny oraz do Centrum.

  Plan Sytuacyjny

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 

 *) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Stan stacji na 2017 - Galeria