Szczecin Pomorzany

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak. Przystanek zlokalizowany jest przy czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajduje się 1 peron o jednej krawędzi do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowej: Peron 1 tor 1 - 200m. Brak budynku stacyjnego. Peron nie posiada zadaszenia. Zejście na peron schodami.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek położony jest przy alei Powstańców Wielkopolskich. Po alei kursują linie tramwajowe oraz nocne linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość peronu od przystanku na alei Powstańców Wielkopolskich (przy skrzyżowaniu z ul. Mieszka I linia 4, 11, 12, 523, 524, 529) wynosi ok. 320m.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak jest parkingu samochodowego i rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności nie został zapewniony. Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronu w zadowalającym stanie technicznym, jednakże porośnięta różnorodną roślinnością. Niefunkcjonalne rozmieszczenie przystanków ze względu na zbyt dużą odległość od peronów. W okolicy brak jakichkolwiek miejsc postojowych.

  

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się przebudowę istniejącego peronu przy torze nr 1 oraz budowę nowego przy nowym torze nr 2. Wykonane zostaną dwa perony zewnętrzne o długości 200m każdy i szerokości 4,5m. Dojście zapewnione będzie poprzez schody i windy zlokalizowane przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz od strony ulicy Mieszka I. Perony zostaną zadaszone wiatami o długości 120m. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przy przystanku wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,62ha na 313 miejsc, zlokalizowany po południowej stronie przystanku, stanowiący ważny element węzła przesiadkowego dla osób dojeżdżających z południowych i południowo-zachodnich dzielnic miasta, umożliwiający pozostawienie samochodu przed wjazdem do centrum miasta i dalszą kontynuację podróży koleją miejską. Zakłada się wykonanie nowych lub przesunięcie istniejących przystanków autobusowych na ul. Mieszka I do zejść na perony. W ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich w ramach inwestycji związanej z przebudową torowiska tramwajowego wykonane zostaną dodatkowe przystanki tramwajowe.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich kursują linie tramwajowe 4, 11 i 12 *) łączące Pomorzany z Centrum miasta. Na ulicy Mieszka I kursują linie autobusowe 61, 62, 81 i 83 *) łączące Centrum miasta z osiedlem Reda, Podjuchami oraz miejscowościami w gminie Kołbaskowo.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 *)  Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM