Szczecin Port Centralny

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Szczecin Port Centralny - położona na 354,535 kilometrze linii 273 -  kolejowa stacja węzłowa i rozrządowa w północnej części szczecińskiego Międzyodrza. Położona jest nieopodal ul. Gdańskiej (droga krajowa nr 10). W skład stacji wchodzi największa szczecińska lokomotywownia Szczecin Port Centralny formalnie stanowiąca bocznicę szlakową.

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek czynny dla ruchu pasażerskiego. 

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajduje się jeden peron wyspowy dwukrawędziowy o długości 300m. Dostęp do peronu zapewniony jest poprzez kładkę łączącą obie strony przylegającego terenu z peronem. Peron wyposażony w wiaty.

Powiązania z transportem publicznym

W odległości 180m od przystanku znajduje się przystanek linii autobusowej 52. W odległości 300m zlokalizowane są przystanki tramwajowe. (linie 2,7 i 8) 

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Przystanek niedostępny dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. 

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny przystanku można ocenić jako dostateczny. Stan nawierzchni z licznymi ubytkami. 

Szczecin Port Centralny - peron (stan 2014)

Szczecin Port Centralny - wiata peronowa (stan 2014)

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Plan sytuacyjny

Źródło: Studium wykonalności SKM