Szczecin Trzebusz

Nowy przystanek 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe perony zewnętrzne o długości 130m każdy. Na peronach zostaną ustawione wiaty typu miejskiego 8 przęsłowe. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przewiduje się przebudowę ulicy dojazdowej do przejazdu kolejowego oraz przebudowę fragmentu ulicy Goleniowskiej wraz z przystankami autobusowymi. W rejonie przystanku zakłada się wykonanie parkingu Park&Ride o pow. 0,29 ha na 105 miejsc, parkingu rowerowego oraz przystanków autobusowych.

Powiązanie z transportem publicznym

Przebudowa układu drogowego umożliwi zmianę trasy linii autobusowych C, 77 i 96  *) kursujących z Dąbie do Osiedla Kasztanowego.

 Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM