Szczecin Zdroje

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria III. Przystanek zlokalizowany jest przy czynnej linii kolejowej. Czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajdują się 2 perony o trzech krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 200 m
  • Peron 2 tor 2 - 200 m
  • Peron 2 tor 3 - 200 m

Brak jest budynku stacyjnego. Perony zlokalizowane na wiadukcie kolejowym, posiadają zadaszenie. Do każdego z peronów prowadzą osobne schody.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek zlokalizowany jest przy ulicy Walecznych, pomiędzy ulicami Sanatoryjną a Poległych. Po ulicy Walecznych kursują linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do przystanków na ulicy Walecznych (linie 54, 84) wynosi ok. 70 m i 120 m w zależności od kierunku.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak jest parkingu rowerowego i samochodowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności nie jest zapewniony. Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronu z ubytkami, w stanie niezadowalającym. Wiaty peronowe, w stanie zadowalającym. Lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej dobra. Przystanek linii autobusowych na kierunku do Kijewa zapewnia bezpośredni dostęp do peronów kolejowych. Aby dostać się do peronów z drugiego przystanku, koniecznym jest przejście pasażerów przez jezdnię. Ze względu na brak parkingu, pasażerowie pozostawiają samochody na placu przed przystankiem. 

 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się przesunięcie istniejących peronów w kierunku skrzyżowania z linią tramwajową. Wykonane zostaną dwa perony zewnętrzne o długości 200m oraz szerokości 5,0m. Dojścia do peronów zarówno od strony ulicy Walecznych jak i w kierunku pętli tramwajowo- autobusowej Turkusowa. Perony zadaszone zostaną wiatami o długości 150m. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku przebudowana zostanie ulica Czwartaków, na której zlokalizowane zostaną postój TAXI oraz parking Kiss&Ride. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe przy ul. Walecznych. Wzdłuż południowej strony nasypu kolejowego wykonany zostanie ciąg pieszy stanowiący dojście do przystanku i połączenie ulicy Walecznych z nową pętlą  tramwajowo-autobusową.Przy ulicy Czwartaków wykonany zostanie parking Bike&Ride. 

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek kolejowy powiązany zostanie z linią Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju oraz główną pętlą autobusową obsługująca prawobrzeże Szczecina. 

Inwestycje powiązane

W ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju oraz inwestycji towarzyszących, przy pętli tramwajowo-autobusowej powstaną parkingi Park&Ride oraz Bike&Ride, które także będą obsługiwać przystanek kolejowy.

 

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 

Źródło: Studium wykonalności SKM