Szczecin Zdunowo

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek zlokalizowany jest przy czynnej linii kolejowej. Czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajdują się dwa perony o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych: 

  • Peron 1 tor 1 - 280 m
  • Peron 2 tor 2 - 230 m

Brak budynku stacyjnego. Peron 1 posiada zadaszenie. Na peronie 2 stoi stara wiata przystankowa o konstrukcji drewnianej. Przejście pomiędzy peronami przez istniejący przejazd kolejowy z poziomie szyn.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek położony jest przy ulicy prof. Żuka pomiędzy ulicami Gościniec i Przytorze. Po ulicy prof. Żuka, Sokołowskiego i Przytorze kursują linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od przystanków na ulicy prof. Żuka (linie 73, G)  wynosi ok. 50 m i 70 w zależności od kierunku. Odległość od przystanku na ul. Sokołowskiego (linie 73, G) wynosi ok. 60 m, a odległość od przystanku na ul. Przytorze (linia 73) wynosi ok. 130 m.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak wyznaczonych miejsc postojowych oraz parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do peronów jest zapewniony. Przejście między peronami możliwe jedynie poprzez istniejący przejazd kolejowy w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronów nieutwardzona, gruntowa. Zadaszenie na peronie 1 w zadowalającym stanie technicznym. Wiata przystankowa na peronie 2 w stanie złym. Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej jest dobre i zapewnia bezpośredni dostęp do przystanku kolejowego. W okolicy nie ma wyznaczonych miejsc postojowych.

 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji nie przewiduje się inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Wzdłuż przystanku wykonana zostanie jezdnia o szerokości 6 m, parking Park&Ride o pow. 0,2 ha na 131 miejsc oraz parking rowerowy.

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek kolejowy powiązany jest z komunikacją autobusową na terenie Zdunowa i Wielgowa poprzez linie 73, 93 i G. *)

 

Plan Sytuacyjny

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 

 *) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM