Szczecin Żydowce

Nowy przystanek 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się budowę nowego przystanku kolejowego przy przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Transportowej. Wykonane zostaną dwa perony jednokrawędziowe o długości 130m i szerokości 3,0m Dojścia do peronów wykonane zostaną od strony przejazdu kolejowego. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przy przystanku nie przewiduje się wykonania dodatkowych elementów węzła przesiadkowego.

Skomunikowanie z liniami autobusowymi 55, 64 *)

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM