Szczecin Artyleryjska

Nowy przystanek 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM 

Infrastruktura kolejowa

Zaprojektowano nowy przystanek kolejowy z dwoma peronami jednokrawędziowymi o długości 130m każdy. Dojścia do peronów przewidziano od strony ulicy Artyleryjskiej. Na peronach wykonano wiaty typu miejskiego 8 przęsłowe. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przewiduje się wykonanie chodników, prowadzących od przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Artyleryjskiej wzdłuż linii kolejowej do peronów. Wykonane zostaną także nowe chodniki w rejonie przejazdu kolejowego oraz nawierzchnia w rejonie ulicy Górniczej, na której wykonany zostanie parking rowerowy Bike&Ride.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Artyleryjskiej kursuje linia autobusowa nr 63 *) zapewniająca skomunikowanie przystanku z górnym Skolwinem. Nie przewiduje się zmian lokalizacji przystanków.

Plan Sytuacyjny

 

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM