Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Plac Jana Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
email : biuro@som.szczecin.pl
Telefon 91 421 71 60

Dyrektor Biura:

Roman Walaszkowski
tel. 91 421 71 60 
e-mail: dyrektor@som.szczecin.pl

Z-ca Dyrektora ds SKM

Elżbieta Ostatek
tel. 91 421 71 53
e-mail: eostatek@som.szczecin.pl

 

 Zapraszamy do odwiedzenia oraz polubienia naszych profil na portalach społecznościowych. Wraz z postępem czasu będzie się on wypełniał informacjami dotyczącymi nie tylko bieżącej działalności, ale także informacji o funkcjonowaniu Projektu Budowy SKM i naszej obecności w społeczności (niekoniecznie wirtualnej ).