Biuro zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i finansową  Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Inicjuje i prowadzi działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,  

Biuro Stowarzyszenia Biuro wykonuje zadania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związane z pełnieniem obowiązków Beneficjenta i Lidera Projektu pn.? Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych 406,273,351? finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pracami biura kieruje Dyrektor p. Roman Walaszkowsk