PKP Polskie Linie Kolejowe, w skrócie PLK ? spółka z grupy Polskie Koleje Państwowe, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce, która obecnie liczy ponad 19 tys. kilometrów. Ponadto odpowiada za zarządzanie i synchronizację ruchu ok. 6,5 tys. pociągów pasażerskich i towarowych należących do 74 licencjonowanych przewoźników. Spółka odpowiada również za opracowanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju.
Głównym źródłem dochodów spółki są stawki dostępu, pobierane od przewoźników według cennika zatwierdzanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Działalność eksploatacyjną wykonują jednostki terenowe, czyli zakłady linii kolejowych, których zadaniem jest prowadzenie ruchu kolejowego oraz nadzór nad utrzymaniem w stałej sprawności linii kolejowych.
Spółka prowadzi, przy współudziale środków Unii Europejskiej, działalność inwestycyjną będącą szeroko pojętym programem modernizacji linii kolejowych, którego głównych celem jest dążenie do zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej, zarówno w aspekcie standardów technicznych jak i interoperacyjności linii kolejowych. Prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe modernizacje bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia komfortu jazdy dla pasażerów, polepszenia bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz skrócenia czasu podróży.
PKP Polskie Linie Kolejowe są członkiem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, m.in.: Związku Pracodawców Kolejowych, Stowarzyszenia Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej, stowarzyszenia RailNetEurope.

Misją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., firmy z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jest tworzenie najlepszych warunków do obsługi transportowej kraju poprzez:
zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa,

  • niezawodność usług,
  • poszanowanie środowiska,
  • udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom pasażerskim i towarowym na równoprawnych zasadach,
  • zapewnienie wysokiego poziomu informacji o ruchu pociągów pasażerskich,
  • działanie na rzecz zwiększenia dostępności,
  • atrakcyjności i niezawodności transportu kolejowego.

Spółka z powodzeniem łączy tradycję z wykorzystywaniem najnowszych rozwiązań i technologii.

Zadania w Projekcie SKM

  • Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny ? Police
  • Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401

Kontakt : https://www.plk-sa.pl/