Projekt pn. “Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” – Jego celem jest utworzenie sprawnego systemu transportu publicznego realizującego połączenia pasażerskie na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, poprzez połączenie miast: Szczecina , Polic , Goleniowa, Stargardu i Gryfina z wykorzystaniem istniejącego układu torów kolejowych i stacji.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w okresie od 9 maja 2018r. ( podpisanie z CUPT Umowy o dofinansowanie) do 30.06.2022r.

Koszt inwestycji SKM: Szacunkowy koszt całkowity ( brutto ) 848 267 211,30 zł

Uzyskane dofinansowanie UE 512 213 859 zł

Projekt jest dofinansowany z PROGRAMU OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 Priorytet: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Działanie: 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T