Linia Szczecin Główny Police (406)

Szczecin Główny
Szczecin Główny - dworzec

Szczecin Główny – najważniejszy ze szczecińskich dworców na terenie osiedla Nowe Miasto pomiędzy ulicami Krzysztofa Kolumba i Owocową. Jedna z najstarszych stacji kolejowych na terenie Polski.

Umiejscowienie Dworca

Zdjęcia

Szczecin Pomorzany
Projekt budowlany w realizacji
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak. Przystanek zlokalizowany jest przy czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajduje się 1 peron o jednej krawędzi do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowej: Peron 1 tor 1 – 200m. Brak budynku stacyjnego. Peron nie posiada zadaszenia. Zejście na peron schodami.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek położony jest przy alei Powstańców Wielkopolskich. Po alei kursują linie tramwajowe oraz nocne linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość peronu od przystanku na alei Powstańców Wielkopolskich (przy skrzyżowaniu z ul. Mieszka I linia 4, 11, 12, 523, 524, 529) wynosi ok. 320m.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak jest parkingu samochodowego i rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności nie został zapewniony. Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronu w zadowalającym stanie technicznym, jednakże porośnięta różnorodną roślinnością. Niefunkcjonalne rozmieszczenie przystanków ze względu na zbyt dużą odległość od peronów. W okolicy brak jakichkolwiek miejsc postojowych.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się przebudowę istniejącego peronu przy torze nr 1 oraz budowę nowego przy nowym torze nr 2. Wykonane zostaną dwa perony zewnętrzne o długości 200m każdy i szerokości 4,5m. Dojście zapewnione będzie poprzez schody i windy zlokalizowane przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz od strony ulicy Mieszka I. Perony zostaną zadaszone wiatami o długości 120m. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przy przystanku wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,62ha na 313 miejsc, zlokalizowany po południowej stronie przystanku, stanowiący ważny element węzła przesiadkowego dla osób dojeżdżających z południowych i południowo-zachodnich dzielnic miasta, umożliwiający pozostawienie samochodu przed wjazdem do centrum miasta i dalszą kontynuację podróży koleją miejską. Zakłada się wykonanie nowych lub przesunięcie istniejących przystanków autobusowych na ul. Mieszka I do zejść na perony. W ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich w ramach inwestycji związanej z przebudową torowiska tramwajowego wykonane zostaną dodatkowe przystanki tramwajowe.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich kursują linie tramwajowe 4, 11 i 12 *) łączące Pomorzany z Centrum miasta. Na ulicy Mieszka I kursują linie autobusowe 61, 62, 81 i 83 *) łączące Centrum miasta z osiedlem Reda, Podjuchami oraz miejscowościami w gminie Kołbaskowo.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*)  Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Cmentarz Centralny
Nowy przystanek - Nazwa przystanku w dokumentacji projektowej Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu)

Projekt budowlany w realizacji

Pełna wersja projektu w PDF

Wizualizacja

Plany przystanku

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Nowy przystanek zlokalizowany przy skrzyżowaniu z ulicą Ku Słońcu. Na odcinku tym zakłada się dobudowę drugiego toru linii 406. Wykonane zostaną dwa perony zewnętrzne o długości 130m każdy i szerokości 4,5m. Dojście zapewnione będzie poprzez schody i windy zlokalizowane przy ulicy Ku Słońcu. Perony zostaną zadaszone wiatami o długości 50m. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przy przystanku wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,16ha na 78 miejsc, zlokalizowany przy nasypie kolejowym w pasie przyszłego przebiegu Obwodnicy Śródmiejskiej, stanowiący ważny element węzła przesiadkowego dla osób dojeżdżających z zachodniej części miasta, umożliwiający pozostawienie samochodu i dalszą kontynuację podróży koleją miejską. Przewiduje się także umiejscowienie parkingu Bike&Ride.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Ku Słońcu kursują linie tramwajowe 8 i 10 *) łączące Gumieńce z Centrum miasta. Przystanki zlokalizowane są na ulicy Sikorskiego.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin 

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Turzyn
Turzyn — otoczenie przystanku SKM się zmienia 

Trwają prace przy budowie otoczenia przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Szczecin Turzyn. Mimo niesprzyjającej aury wykonawca – Elbud Szczecin wykonał m.in. roboty ziemne, koryta w jezdniach i chodnikach, podbudowę chodników i jezdni, sieci teletechniczne i oświetleniowe oraz kontynuował roboty brukarskie: układanie krawężników i obrzeży, nawierzchnie z kostki betonowej na chodnikach, parkingach i jezdni manewrowej. 

Inwestycja jest realizowana na zlecenie gminy Szczecin. Część kolejowa, za którą odpowiada PKP PLK, będzie zrealizowana do końca 2025 roku. 

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. 

video: listopad 2023

Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak. Stacja zlokalizowana przy czynnej linii kolejowej. Nieczynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na stacji znajduje się 1 peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 150m
 • Peron 1 tor 2 – 150m

Budynek stacyjny nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego, wykorzystywany na inne cele. Peron nie posiada zadaszenia. Dostęp do peronu schodami.

Powiązania z transportem publicznym

Stacja położona jest przy ulicy 26 Kwietnia. Wzdłuż ulicy kursują linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do samych przystanków na ulicy 26 Kwietnia (linia 75, 521) wynosi ok. 60m i 100m.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przed budynkiem dworca znajduje się parking dla samochodów. Brak jest parkingu dla samochodów.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności jest zapewniony. Niestety nie ma dojścia na peron w poziomie szyn. Schody też nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronu z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Budynek dworca w stanie zadowalającym. Dobre, funkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji autobusowej, zapewniające bezpośredni dostęp do peronu. Miejsca parkingowe zlokalizowane przy dworcu, wykorzystywane przez instytucje zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przebudowa stacji zakłada przesunięcie peronu na wiadukt nad ulicą 26 Kwietnia. Wykonany zostanie peron wyspowy o długości 250m. Szerokość peronu wynosić będzie od 5,6 do 9,3m. Dostęp do peronu zapewniony będzie poprzez: windę i schody ruchome, zlokalizowane po północnej stronie ulicy 26 Kwietnia, schody i windę, prowadzące na pas rozdziału ulicy, gdzie zlokalizowane będą przystanki autobusowe i docelowo tramwajowe oraz schody prowadzące na południową stronę ulicy 26 Kwietnia. Na peronie wykonana zostanie wiata o długości 100m. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu węzła przesiadkowego wykonana zostanie przebudowa ulicy 26 Kwietnia pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Twardowskiego a skrzyżowaniem z al. Bohaterów Warszawy. Pomiędzy jezdniami wykonana zostanie jezdnia dla autobusów komunikacji miejskiej wraz z zadaszonymi przystankami przy wejściach na peron kolejowy. Geometria jezdni wykonana zostanie w sposób umożliwiający poprowadzenie po niej docelowo planowanej linii tramwajowej. Wzdłuż linii kolejowej po północno zachodniej części stacji wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,21ha na 125 miejsc, stanowiący ważny element węzła przesiadkowego dla osób dojeżdżających z południowo-zachodnich i zachodnich dzielnic miasta, umożliwiający pozostawienie samochodu przed wjazdem do centrum miasta i dalszą kontynuację podróży koleją miejską. Przy północnej i południowej jezdni wykonane zostaną dwa parkingi Bike&Ride.

Powiązanie z transportem publicznym

Z punktu widzenia powiązania z transportem publicznym stacja Szczecin Turzyn będzie jednym z ważniejszych punktów przesiadkowych. Bezpośrednio pod peronami zlokalizowane będą przystanki linii autobusowej nr 75 *) łączącej osiedla Zawadzkiego, Samosierry i Kaliny z Centrum. Przy skrzyżowaniu z al. Bohaterów Warszawy znajdują się przystanki linii tramwajowych 5,7 i 9 *). Docelowo wzdłuż ul. 26 Kwietnia wykonana będzie linia tramwajowa. 

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Pogodno
Wiaty przystankowe

W związku z dyskusją dotyczącą wartości architektonicznej wiat przystankowych na stacji Szczecin-Pogodno jako Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które jest liderem projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, informujemy, że jesteśmy w kontakcie z młodymi architektami – autorami pomysłu zachowania i renowacji istniejących wiat.

W związku z dyskusją dotyczącą wartości architektonicznej wiat przystankowych na stacji Szczecin-Pogodno jako Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które jest liderem projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, informujemy, że jesteśmy w kontakcie z młodymi architektami – autorami pomysłu zachowania i renowacji istniejących wiat. O pomyśle i  koncepcji rozmawialiśmy telefonicznie , a  w dniu 31 lipca w siedzibie SSOM zorganizowane zostało spotkanie, na którym młodzi architekci przedstawili proponowane rozwiązania architektoniczne. Przedstawiciele SSOM uznali, że propozycja jest warta rozważenia i nadania oficjalnego biegu, dlatego też w dniu 7 sierpnia sprawa została zasygnalizowana  i przekazana Partnerowi odpowiedzialnemu za realizację tego zakresu zadania ? spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. celem poddania analizie możliwości wdrożenia.

Należy nadmienić, że realizacja postulatu zachowania i odbudowy wiat jest trudna z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że pomysł architektów pojawił się na etapie po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyborze wykonawcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na zadanie pn. ?Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny ? Police?, w ramach którego zmodernizowany zostanie przystanek Szczecin-Pogodno. Kolejnym jest konieczność oceny stanu technicznego obecnej infrastruktury oraz kosztów, które trzeba  by ponieść w związku z jej modernizacją . Wszelkie zatem  decyzje o ewentualnych zmianach zawartej umowy PKP PLK SA przeprowadzić musi po wielowątkowych analizach  formalno-prawnych, technicznych i finansowych.

Będziemy nadal rozmawiać z Partnerem PKP PLK SA o  wartości pomysłu młodych architektów.

Niezależnie od tego, czy ostatecznie wiaty na przystanku Szczecin-Pogodno zostaną zachowane należy podkreślić, że wszystkie przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej będą obiektami nowoczesnymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, o wysokich standardach użytkowych. Przy przystankach powstaną parkingi dla samochodów i rowerów, tak, by każdy z przystanków w pełni mógł pełnić funkcję węzła komunikacji publicznej.

Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak. Przystanek zlokalizowany przy czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajduje się 1 peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 250m
 • Peron 1 tor 2 – 250m

Brak jest budynku stacyjnego. Peron posiada zadaszenie. Dostęp do peronu schodami.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek położony jest przy ul. Mickiewicza. Po ulicy kursują linie tramwajowe oraz nocna linia autobusowa miejska, organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronu do przystanków na ulicy Mickiewicza (linie 5, 7, 9, 527) wynosi ok. 150m i 200m w zależności od kierunku.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak jest parkingu samochodowego i rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp na peron dla osób o ograniczonej mobilności nie jest zapewniony. Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronu z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Wiata peronowa na peronie, także w niezadowalającym stanie technicznym. Niezbyt funkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji tramwajowej. Brak bezpośredniego dostępu do peronu, a także zbyt duża odległość od przystanków.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia peronu. Wykonany zostanie peron wyspowy o długości 250m i szerokości 7,8m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiaty peronowej o długości 110m wraz z zadaszeniem zejścia na peron z wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza.  Dojście do peronu zapewnione jest poprzez zejście na peron z wiaduktu w ciągu ulicy Mickiewicza, gdzie przebudowane zostaną schody zejściowe i wykonana zostanie winda. Drugie nowe wejście na peron wykonane zostanie po południowej stronie przystanku. Wykonana zostanie nowa kładka prowadząca z peronu bezpośrednio do wejścia na stadion Pogoni Szczecin. Wejście z peronu na kładkę odbywać się będzie poprzez schody. Zejścia z kładki na ulicę Twardowskiego odbywać się będzie bezpośrednio na teren, natomiast w stronę parku przy ul. Noakowskiego poprzez schody i pochylnię. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku wykonane zostaną dojścia do kładki, poszerzony zostanie ciąg pieszy wzdłuż wiaduktu na Mickiewicza oraz wykonany zostanie parking Bike&Ride przy skrzyżowaniu Mickiewicza – Twardowskiego.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Mickiewicza kursują linie tramwajowe 5 i 7 *) zapewniające dojazd do Centrum oraz na Krzekowo. W ciągu ulicy Jagiellońskiej kursuje linia autobusowe 86 *) zapewniająca dojazd na osiedle Kaliny oraz do Centrum.

 Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Stan stacji na 2017 – Galeria

{gallery }pogodno2017{/gallery}

Szczecin Niemierzyn
Nowy przystanek - Nazwa przystanku w dokumentacji projektowej Szczecin Arkońska

Projekt budowlany w realizacji

Pełna wersja projektu w PDF

Wizualizacja

Plany przystanku

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji zostanie wykonany nowy przystanek kolejowy na wiadukcie nad ulicą Niemierzyńską. Wykonane zostaną dwa perony jednokrawędziowe o długości 130m. Szerokość peronów wynosić będzie 4,5m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiat peronowych o długości 50m. Dostęp do peronów zapewniony zostanie od obydwu stron ulicy Niemierzyńskiej poprzez schody i windy. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku wykonane zostaną dojścia piesze do rejonu skrzyżowania oraz parking rowerowy.

Powiązanie z transportem publicznym

Wzdłuż ulicy Arkońskiej i Niemierzyńskiej kursują linie tramwajowe 3 i 10*), a na ciągu Arkońskiej i Wszystkich Świętych linia autobusowa 80*). Przystanki zlokalizowane są przy samym skrzyżowaniu po jego zachodniej stronie. 

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące połączenia

Szczecin Niebuszewo
Niebuszewo czeka na kolej

Firma Kristone kończy ostatnie prace na samorządowej części inwestycji wokół przystanku Szczecin Niebuszewo. Powstały nowoczesne parkingi dla samochodów i rowerów oraz drogi dojazdowe i wejście do tunelu, które będzie prowadzić pod torami w kierunku pętli tramwajowej. Przystanek będzie uruchomiony po zakończeniu przez PKP PLK prac na kierunku do Polic, czyli zgodnie z harmonogramem do końca 2025 roku.

SKM Szczecin Niebuszewo w kamerze

Z kamerą odwiedziliśmy plac budowy wokół przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ? Szczecin Niebuszewo. Powstaje nowoczesna infrastruktura, która ma ułatwić podróżującym różnymi środkami transportu przesiadkę i podróż SKM.

stacja SKM Szczecin Niebuszewo w trakcie budowy rok 2023

Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status stacji

Kategoria: brak. Stacja zlokalizowana jest przy czynnej linii kolejowej. Nieczynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie stacji

Na stacji znajduje się 1 peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długości krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 300m
 • Peron 1 tor 2 – 300m

Budynek stacyjny nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego, wykorzystywany na inne cele. Peron posiada zadaszenie. Dostęp do peronu za pomocą przejścia podziemnego.

Powiązania z transportem publicznym

Stacja położona jest przy ulicy Elizy Orzeszkowej. Po ulicy kursują linie autobusowe i tramwajowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Przystanki autobusowe (linie – 51, 78, 87) i tramwajowe (linie 2, 12) usytuowane są przed budynkiem dworca.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przed budynkiem dworca oraz na chodniku wzdłuż ulicy Orzeszkowej znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów. Ponadto wzdłuż ulicy Orzeszkowej znajduje się zatoka dla postoju taksówek.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do budynku dworca jest zapewniony. Dostęp na peron nie jest zapewniony. Przejście podziemne nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronu z licznymi ubytkami, w stanie złym. Wiata peronowa, także w złym stanie technicznym. Budynek w dobrym stanie. Funkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej, zapewniające bezpośredni dostęp do budynku dworca. Miejsca parkingowe zlokalizowane przy dworcu, służące obsłudze dworca, wykorzystywane są także przez mieszkańców posesji oraz przez instytucje zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy stacji zmieniony zostanie układ torowy, w taki sposób, aby wykonać dwa perony dwukrawędziowe o długości 250m każdy i szerokości 8,8m. Dojście do peronów zapewnione zostanie poprzez dwa przejścia podziemne. Przejście wschodnie (istniejące) od budynku stacyjnego przedłużone do drugiego peronu i dalej z wyjściem na teren węzła przesiadkowego po północnej stronie stacji. Przejście zachodnie łączyć będzie perony kolejowe z pętlą tramwajową zlokalizowaną po południowej stronie stacji z pętlą autobusową po stronie północnej. Perony będą zadaszone wiatami peronowymi o długości 120m. Zejścia z peronów do tuneli zapewnione będą poprzez schody oraz windy. W przypadku tunelu wschodniego, z uwagi na główne ciążenie pasażerów przesiadających się z pociągów na tramwaj, proponuje się zastosowanie schodów ruchomych. Wyjścia z tunelu po stronie południowej wykonane zostaną w poziomie terenu, natomiast po stronie północnej poprzez schody oraz pochylnie. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie na terenie kolejowym nowej pętli autobusowej oraz parkingów Park&Ride o pow. 0,47ha, stanowiących ważny element węzła przesiadkowego dla osób dojeżdżających z północnych i północno-zachodnich dzielnic miasta, a także parkingów rowerowych. W celu lepszego skomunikowania elementów węzła proponuje się wykonanie nowej drogi publicznej łączącej skrzyżowanie ulicy Rapackiego – Warcisława poprzez teren kolejowy i dalej wzdłuż ulicy Kułakowskiego do skrzyżowania z ulicą Wilczą. Zaprojektowano także ciąg pieszy pomiędzy nowym tunelem pod torami a skrzyżowaniem ulic Kułakowskiego – Pszczelną poprawiając tym samym dostęp do węzła przesiadkowego z obszaru osiedla Książąt Pomorskich. Pętla autobusowa zaprojektowana została z peronami wyspowymi zapewniającymi postój 9 autobusów. Parking Park&Ride przewiduje możliwość postoju 235 pojazdów. Lokalizacja pętli autobusowej oraz parkingu Park& Ride daje możliwość w przyszłości wykonania nadbudowy nad tymi obszarami w celu wykorzystania terenów w sposób komercyjny.

Powiązanie z transportem publicznym

Obszar dworca Niebuszewo stanowić będzie główny punkt przesiadkowy dla pasażerów przesiadających się z komunikacji autobusowej z kierunku północnych dzielnic miasta na komunikację tramwajową do centrum. W chwili obecnej kursują tu linie autobusowe 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87 ) oraz linie tramwajowe 2 i 12).

Inwestycje powiązane

W ramach programu przebudowy i budowy torowisk (Etap II) przebudowana zostanie pętla tramwajowa, będąca elementem węzła przesiadkowego. Proponuje się w celu poprawienia funkcjonalności pętli przesunięcie torowiska w kierunku stacji i wykonanie dwóch torów postojowych. Przebudowa wymagać będzie także modernizacji układu drogowego ulic Orzeszkowej, Boguchwały oraz Kołłątaja. W ramach tych prac proponuje się wydzielenie zatok postojowych na potrzeby parkingu Kiss&Ride oraz TAXI, a także przystanków autobusowych dla linii autobusowych, przejeżdżających przez węzeł i jadących dalej w stronę centrum (np linia 87).

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin 

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

{gallery }niebuszewo_2017{/gallery}

Szczecin Drzetowo
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak. Przystanek zlokalizowany jest przy czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajdują się 2 perony o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 200m
 • Peron 1 tor 2 – 150m

Brak jest budynku stacyjnego. Perony nie posiadają zadaszenia. Do każdego z peronów prowadzą odrębne schody.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek zlokalizowany jest przy ulicy Rugiańskiej. Po ulicy kursują linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do przystanków wynosi 140m i 170m w zależności od kierunku.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przy ulicy Rugiańskiej znajduje się parking samochodowy. Brak jest parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp do peronu dla osób o ograniczonej mobilności nie jest zapewniony. Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronów z licznymi ubytkami, w stanie złym. Funkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji autobusowej, zapewniające bezpośredni dostęp do peronów. Miejsca parkingowe zlokalizowane przy przystanku wykorzystywane są przez mieszkańców posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia peronów. Wykonane zostaną dwa perony jednokrawędziowe o długości 130m. Szerokość peronów wynosić będzie 4,5m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiat peronowych o długości 50m. Dostęp do peronów od trony południowej zapewniony będzie poprzez zejścia do nowego przejścia podziemnego pod torami na przedłużeniu ulicy Willowej oraz od strony północnej poprzez schody i windy w kierunku ulicy Rugiańskiej. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku w rejonie skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,19ha na 74 miejsca oraz parking Kiss&Ride umożliwiający chwilowy postój przy przystanku. Zatoka Kiss&Ride powstanie także przy drugim wyjściu z tunelu na ulicy Willowej. Przy skrzyżowaniu ulicy Rugiańskiej i Komuny Paryskiej wybudowana zostanie nowa pętla autobusowa. Przy obydwu zejściach po północnej i południowej stronie przystanku wykonane zostaną parkingi rowerowe.

Powiązanie z transportem publicznym

Wzdłuż ulicy Rugiańskiej do zlokalizowanej tam pętli kursują linie autobusowe 69 i 80 *) zapewniające dojazd w kierunku osiedla Książąt Pomorskich. Wybrane kursy linii 69 *) zapewniają dojazd z przystanku w kierunku terenu dawnej Stoczni Szczecińskiej.

 Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

Szczecin Żelechowa
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak.

Przystanek zlokalizowany przy czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajduje się 1 peron wyspowy o dwóch krawędziach służących do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 200m
 • Peron 1 tor 2 – 200m

Brak jest budynku stacyjnego. Peron nie posiada zadaszenia. Kiedyś dojście do peronu zapewnione było poprzez kładkę. Aktualnie brak jest dostępu do peronu.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek zlokalizowany jest przy ulicy Żelaznej. Najbliższy przystanek komunikacji autobusowej miejskiej organizowanej przez ZDiTM znajduje się na ul. Hożej. Odległość od peronów do przystanków na ulicy Hożej (linie 58, 59, 523, 524)  wynosi ok. 160m i 180m.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Wzdłuż ulicy Żelaznej znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów. Brak jest parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności nie jest zapewniony. Brak przejścia w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronu z licznymi ubytkami, w stanie złym. Niezbyt funkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji autobusowej. Brak kładki oraz przejścia na peron w poziomie szyn. Brak dostępu na peron.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia peronu. Wykonany zostanie peron wyspowy o długości 130m i szerokości 6,1m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiaty peronowej o długości 50m. Dojście do peronu zapewnione jest poprzez dojścia poprzez kładkę nad torami, umożliwiającą dojście zarówno w kierunku ulicy Żelaznej jak i ciągu pieszego w kierunku ulicy Obotryckiej. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach przebudowy terenu przy przystanku wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,17ha na 78 miejsc od strony ulicy Żelaznej, zlokalizowany na terenie kolejowym, wraz z przebudową części ulicy. Przy ulicy Żelaznej zostanie wykonany przystanek autobusowy dla linii 58 i 59 *) oraz zatoka postojowa dla parkingu Kiss&Ride. Po zachodniej stronie przystanku wykonany zostanie fragment ulicy Wendeńskiej przy zejściu z kładki oraz ciąg pieszy prowadzący do skrzyżowania ulic Obotryckiej i Kruczej. Przy tym skrzyżowaniu wykonany zostanie dodatkowy przystanek autobusowy w kierunku północnym. Przy ulicy Żelaznej wykonany zostanie parking Bike&Ride.

Powiązanie z transportem publicznym

Przy ulicy Żelaznej wykonana zostanie zatoka dla linii autobusowych 58 i 59 *). Natomiast ciąg pieszy po zachodniej stronie przystanku zapewni dojście do przystanków linii autobusowych, kursujących pomiędzy centrum a północnymi dzielnicami Szczecina (linie 58, 59, 63, 82, 101, 107 i F).*)

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Łękno
Plany przystanku

Stan 2015 Planowane działania Zdjęcia Artykuły

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak. Przystanek zlokalizowany przy czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Przystanek wyposażony w dwa perony jednokrawędziowe. Na obydwu peronach znajdują się wiaty.

Powiązania z transportem publicznym

W bezpośrednim sąsiedztwie przystanku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej ZDiTM Szczecin (linie 1, 9, 53, 60 i 67).

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przed budynkiem dworca znajduje się parking wykorzystywany obecnie przez mieszkańców sąsiednich posesji. Brak jest parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dojście dla osób niepełnosprawnych ruchowo zapewnione jest jedynie do peronu przy torze 1.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny przystanku dostateczny. Nawierzchnia peronów zarośnięta. Stan techniczny wiat zły.

Plan Sytuacyjny

Działania planowane do realizacji w ramach projektu komplementarnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Węzeł Łękno

Infrastruktura kolejowa

Przystanek Szczecin Łękno wykonany zostanie pod wiaduktem w ciągu al. Wojska Polskiego i będzie częścią węzła przesiadkowego wykonywanego w ramach budowy drogowej trasy średnicowej wraz z zintegrowanym węzłem przesiadkowym Łękno. Wykonane zostaną dwa perony zewnętrzne o długości 130m każdy. Z uwagi na lokalizację przystanku pod wiaduktem drogowo-tramwajowym, na przystanku nie będzie wykonywane dodatkowe zadaszenie. Dostęp do peronów zapewniony będzie poprzez schody i windy zlokalizowane po obydwu stronach al. Wojska Polskiego. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku wykonane zostaną dojścia do kładki, poszerzony zostanie ciąg pieszy wzdłuż wiaduktu na Mickiewicza oraz wykonany zostanie parking Bike&Ride przy skrzyżowaniu Mickiewicza – Twardowskiego.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Wojska Polskiego kursują linie tramwajowe 1 i 9 *) zapewniające dojazd do Centrum oraz w kierunku Głębokiego, Pogodna i os. Zawadzkiego oraz linie autobusowe 53, 60, 67.*)

Wizualizacja rozwiązania

Źródło: Studium wykonalności SKM

Galeria zdjęć Wieści z budowy

Zaawansowanie prac – październik 2021

Zaawansowanie prac – lipiec 2021

Zaawansowanie prac – kwiecień 2021

Zaawansowanie prac – marzec 2021

Zaawansowanie prac – luty 2021

Zaawansowanie prac – listopad 2020

Zaawansowanie prac – luty 2020

Zaawansowanie prac – październik 2020

Zaawansowanie prac – sierpień 2020

Zaawansowanie prac – lipiec 2020

Zaawansowanie prac – maj 2020

Zaawansowanie prac – kwiecień 2020

Zaawansowanie prac – luty 2020

Zaawansowanie prac – styczeń 2020

Zaawansowanie prac – grudzień 2020

Zaawansowanie prac – listopad 2019

Zaawansowanie prac – październik 2019

Zaawansowanie prac – wrzesień 2019

Zaawansowanie prac – sierpień 2019

Zaawansowanie prac – lipiec 2019

Zaawansowanie prac – czerwiec 2019

Zaawansowanie prac – maj 2019

Zaawansowanie prac – kwiecień 2019

Zaawansowanie prac – marzec 2019

Zaawansowanie prac – luty 2019

Przekazanie placu budowy

Szczecin Golęcino
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak.

Przystanek zlokalizowany jest przy czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajdują się 2 perony o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 200m
 • Peron 2 tor2 – 200m

Brak budynku stacyjnego. Perony nie posiadają zadaszenia. Dostęp do peronów poprzez przejście w poziomie szyn.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek położony jest przy ulicy Świętojańskiej. Po ulicy kursuje linia autobusowa miejska organizowana przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do przystanku na ulicy Świętojańskiej (linia 59) wynosi ok. 120m. Przystanek jedynie na kierunku Plac Rodła – Nehringa Pomnik. Na drugim kierunku odległość od peronu do przystanku komunikacji autobusowej wynosi ok. 420m.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

W okolicy brak jest parkingu samochodowego i rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do peronów jest zapewniony. Przejście między peronami możliwe poprzez przejście w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronów z licznymi ubytkami, w stanie złym. Niefunkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej ze względu na zbyt dużą odległość do peronów. Brak miejsc parkingowych.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia peronów. Wykonane zostaną dwa perony jednokrawędziowe o długości 130m. Szerokość peronów wynosić będzie 4,5m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiat peronowych o długości 50m. Dojście do peronu zapewnione jest poprzez dojścia do przejazdu kolejowego przy ul. Świętojańskiej oraz schody zejściowe w kierunku ulicy Strzałowskiej. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach przebudowy terenu przy przystanku wykonane zostaną ciągi piesze, zapewniające dojście do przystanku oraz plac przy przejeździe kolejowym. Z uwagi na uwarunkowania terenowe wykonane zostaną tylko miejsca parkingowe przy ulicy Świętojańskiej (7 miejsc) pełniące rolę parkingu typu Kiss&Ride. Przy dojściu od strony ulicy Świętojańskiej  wykonany zostanie parking rowerowy.

Powiązanie z transportem publicznym

Przy ulicy Pokoju i Strzałowskiej przy przejeździe kolejowym zostaną wykonane nowe przystanki autobusowe dla linii 59 *). Natomiast pod wiaduktem kolejowym wykonane zostaną nowe przystanki dla linii 58 *).

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Gocław
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak. 

Przystanek zlokalizowany jest na czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajduje się jeden peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 150 m
 • Peron 1 tor 2 – 150 m

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek położony jest wzdłuż ulicy Lipowej przy skrzyżowaniu z ulica Koszalińską. Na ulicy Lipowej kursuje linia komunikacji tramwajowej i nocna autobusowa miejska , organizowana przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do przystanków na ulicy Lipowej (linia 6, 526) wynosi ok. 160m.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak jest parkingu samochodowego i rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności nie jest zapewniony. Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronu z licznymi ubytkami, w stanie złym. Niezbyt funkcjonalne rozmieszczenie przystanków ze względu na konieczność pokonywania jezdni przez pasażerów.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia peronu. Wykonany zostanie peron wyspowy dwukrawędziowy o długości 130m. Szerokość peronu w najszerszym miejscu wynosić będzie 9,9m. Na końcu peronu szerokość wynosić będzie 5,5m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiaty peronowej o długości 50m. Dojście do peronu zapewnione jest poprzez schody zejściowe na wiadukcie nad ulicą Koszalińską. Przy zejściu tym wykonana zostanie także winda zapewniająca dostęp dla osób niepełnosprawnych. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach przebudowy terenu przy przystanku wykonany zostanie ciąg pieszy wzdłuż ulicy Koszalińskiej do przystanków tramwajowych. Z uwagi na uwarunkowania terenowe nie przewiduje się budowy parkingu Park& Ride. Przy ulicy Koszalińskiej wykonany zostanie parking Rowerowy Bike& Ride.

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek położony jest w sąsiedztwie węzła przesiadkowego Gocław, pomiędzy komunikacją autobusową z kierunku Polic, Skolwina i Stołczyna (linie 58 i 102) *) a tramwajową (linia 6) *) w kierunku centrum Szczecina.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Stołczyn
Nazwa przystanku w dokumentacji projektowej Szczecin Glinki

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status stacji

Kategoria: brak. 

Stacja zlokalizowana przy czynnej linii kolejowej. Nieczynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie stacji

Na stacji znajduje się 1 peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 200 m
 • Peron 1 tor 2 – 200 m

Budynek stacyjny nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego, wykorzystywany na inne cele. Peron nie posiada zadaszenia. Dostęp do peronu za pomocą przejścia w poziomie szyn.

Powiązania z transportem publicznym

Stacja położona jest przy ulicy Kolejowej. Linie komunikacji autobusowej kursują na ulicy Nad Odrą. Odległość od peronu do przystanków na ulicy Nad Odrą (linie 63, 102, 526) wynosi ok. 260 m i 180m w zależności od kierunku.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak jest parkingów samochodowych i rowerowych.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do budynku dworca jest zapewniony. Wejście na peron możliwe jest jedynie poprzez przejście w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronu w złym stanie technicznym. Budynek w stanie zadowalającym. Niezbyt funkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej, ze względu na dużą odległość od peronu. Brak miejsc parkingowych.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia peronu. Wykonany zostanie peron wyspowy dwukrawędziowy o długości 130m. Szerokość peronu w najszerszym miejscu wynosić będzie 7,6m. Na końcu peronu szerokość wynosić będzie 5,3m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiaty peronowej o długości 50m. Dojście do peronu zostanie wykonane z wykorzystaniem istniejącego tunelu pod torami, łączącego ulicę Nad Odrą z terenem Huty. Na wysokości peronu zostanie wykonane przebicie umożliwiające wykonanie schodów zejściowych oraz windy. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach przebudowy terenu przy stacji przebudowana zostanie ulica Kolejowa, która stanowić będzie dojazd do Parkingu Park& Ride o pow. 0,12ha  zlokalizowanego przy budynku stacyjnym wzdłuż ulicy (67 miejsc). Ciąg ulicy stanowić będzie także drogę dojścia do przystanków autobusowych zlokalizowanych przy ulicy Nad Odrą. Zmianie ulegnie lokalizacja przystanków. Przeniesione zostaną one w rejon skrzyżowania z ulica Kolejową, bliżej dojścia do przystanku kolejowego oraz obszaru zabudowanego.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Stołczyńskiej kursują linie autobusowe 63 i 102 *) zapewniające dojazd z obszaru dzielnicy do przystanku kolejowego.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Stołczyn Północny
Nowy przystanek - Nazwa przystanku w dokumentacji projektowej Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą)

Projekt budowlany w realizacji

Pełna wersja projektu w PDF

Zdjęcia z budowy

Plany przystanku

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nowego przystanku z peronami zewnętrznymi o długości 130m. Na przystanku ustawione zostaną wiaty przystankowe typu miejskiego 8 przęsłowe. Dojście dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych zapewnione zostanie poprzez ciąg pieszy doprowadzony do przejazdu kolejowego. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przewiduje wykonanie dojścia do przystanków autobusowych oraz parkingu rowerowego.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Nad Odrą kursują linie autobusowe 63 i 102 *) zapewniające dojazd z obszaru dzielnicy do przystanku kolejowego.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Skolwin
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak.

Stacja zlokalizowana przy czynnej linii kolejowej. Nieczynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na stacji znajduje się 1 peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 210 m
 • Peron 1 tor 2 – 210 m

Budynek stacyjny nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego, wykorzystywany na inne cele. Peron nie posiada zadaszenia. Dostęp do peronu za pomocą kładki.

Powiązania z transportem publicznym

Stacja położona jest przy ulicy Stołczyńskiej. Na ulicy kursują linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronu do przystanku na ulicy Stołczyńskiej (linie 63, 102, 526) wynosi ok. 90m i 200m w zależności od kierunku.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak jest parkingu samochodowego i rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do budynku dworca jest zapewniony. Kładka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście na peron możliwy jest jedynie od strony budynku dworca poprzez przejście w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronu złym stanie. Kładka, także w złym stanie technicznym. Budynek w dobrym stanie. Niezbyt funkcjonalne rozmieszczenie jednego z przystanków komunikacji autobusowej ze względu na dużą odległość od stacji. Brak miejsc parkingowych.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przebudowy istniejącego peronu wyspowego o dwóch krawędziach długości 130m. Zadaszenie peronu wykonane zostanie za pomocą wiaty peronowej o długości 50m. Dojście do peronu od strony ulicy Stołczyńskiej oraz od strony Papierni zapewnione będzie poprzez istniejącą kładkę. Dojście dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych zapewnione zostanie poprzez ciąg pieszy pomiędzy torami do przejazdu kolejowego na drodze dojazdowej do papierni. Wejście w obszar przejazdu zabezpieczone będzie rogatką. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni na chodnikach w rejonie przystanków autobusowych oraz ciągu pieszego zapewniającego dojście do kładki nad torami. Na działce 28/4 przewiduje się wykonanie parkingu Park&Ride o pow. 0,14ha na 59 miejsc oraz parkingu rowerowego Bike&Ride.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Stołczyńskiej kursują linie autobusowe 63 i 102 *)  zapewniające dojazd z obszaru dzielnicy do przystanku kolejowego. W ciągu ulicy Artyleryjskiej kursuje linia autobusowa nr 63 *) zapewniająca skomunikowanie przystanku z górnym Skolwinem. Nie przewiduje się zmian lokalizacji przystanków.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Skolwin Północny
Nowy przystanek Nazwa przystanku w dokumentacji projektowej Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska)

Projekt budowlany w realizacji

Pełna wersja projektu w PDF

Zdjęcia z budowy

Plany przystanku

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Zaprojektowano nowy przystanek kolejowy z dwoma peronami jednokrawędziowymi o długości 130m każdy. Dojścia do peronów przewidziano od strony ulicy Artyleryjskiej. Na peronach wykonano wiaty typu miejskiego 8 przęsłowe. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przewiduje się wykonanie chodników, prowadzących od przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Artyleryjskiej wzdłuż linii kolejowej do peronów. Wykonane zostaną także nowe chodniki w rejonie przejazdu kolejowego oraz nawierzchnia w rejonie ulicy Górniczej, na której wykonany zostanie parking rowerowy Bike&Ride.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Artyleryjskiej kursuje linia autobusowa nr 63 *) zapewniająca skomunikowanie przystanku z górnym Skolwinem. Nie przewiduje się zmian lokalizacji przystanków.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Police Dąbrówka
Nazwa przystanku w dokumentacji projektowej Police Piłsudskiego

Nowy przystanek

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W rejonie skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego wykonany zostanie nowy przystanek kolejowy z dwoma peronami zewnętrznymi o długości 130 m i szerokości 4,5 m. Dojście do peronów zapewnione będzie za pomocą schodów oraz wind. Perony zostaną zadaszone wiatami o długości 50 m. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Wkrzańskiej. Wybudowane zostanie rondo dwupasowe o średnicy wyspy wewnętrznej 24 m. Do ronda włączona zostanie także nowa planowana droga,biegnąca wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Siedleckiej, stanowiąca dojazd do parkingu Park&Ride oraz wjazd na teren centrum handlowego. Przebudowa skrzyżowania wymagać będzie przebudowy ulicy Piłsudskiego na odcinku ok. 250 m. Wzdłuż ulicy Piłsudskiego, wokół ronda oraz wzdłuż nowej ulicy wykonane zostaną ścieżki rowerowe, stanowiące dojazd do parkingu Bike&Ride przy przystanku kolejowym.

Przy przystanku wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,17ha na 77 miejsc z czego 3 miejsca przeznaczone zostaną dla osób niepełnosprawnych, parking rowerowy. Pod wiaduktem kolejowym wykonane zostaną przystanki komunikacji miejskiej, umożliwiające bezpośrednią przesiadkę pomiędzy komunikacją autobusową na terenie gminy Police a komunikacja kolejową SKM.

Inwestycja zakłada przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego, wykonanie odwodnienia pasa drogowego oraz przebudowę oświetlenia, wykonanie zagospodarowania terenu zielenią oraz małą architekturą.

Na przystankach komunikacji miejskiej ustawione zostaną tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, biletomaty oraz kasowniki na peronach kolejowych.

Powiązanie z transportem publicznym

Przy przystanku Police Piłsudskiego znajdą się przystanki linii autobusowych 103,107, 109, 110, 111 i F *) umożliwiające dojazd do osiedla Chemik oraz Rynku. 

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Police

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Police
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status stacji

Kategoria: brak. 

Stacja zlokalizowana jest na czynnej linii kolejowej. Nieczynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie stacji

Na stacji znajdują się 2 perony o trzech krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długości krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 250 m 
 • Peron 2 tor 2 – 300 m
 • Peron 2 tor 3 – 300 m

Budynek stacyjny nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego, wykorzystywany na inne cele. Perony posiadają zadaszenie. Dostęp do peronów za pomocą przejścia podziemnego.

Powiązania z transportem publicznym

Stacja położona jest pomiędzy ulicami Siedlecką i Batorego. Po obydwu ulicach kursują linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do przystanków na ulicy Siedleckiej (linie 102, 103, 106, 524 i 526) wynosi ok. 40m i 160m w zależności od kierunku. W ciągu ulicy Batorego brak jest wyznaczonego przystanku (linie 109,110,111) przy stacji. Najbliższy przystanek znajduje się w odległości ok.300m na ulicy Szkolnej.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przed budynkiem dworca oraz wzdłuż ulicy Batorego znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów. Brak jest parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do budynku dworca oraz peronu 1 jest zapewniony. Przejście podziemne nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście na peron 2 możliwy jest jedynie od strony budynku dworca poprzez przejście w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego i funkcjonalnego

Nawierzchnia peronów z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Wiata peronowa na peronie 2 w stanie technicznym złym. Zadaszenie na peronie 1 będące częścią budynku dworca oraz sam budynek w stanie zadowalającym. Niezbyt funkcjonalne jest rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej. Jedynie jeden z czterech przystanków znajduje się w dobrym miejscu zapewniającym bezpośredni dostęp do dworca. Miejsca parkingowe zlokalizowane przy dworcu,służące obsłudze dworca, wykorzystywane są także przez mieszkańców posesji oraz przez instytucje zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach tej opcji wykonana zostanie przebudowa peronów na istniejącej stacji Police. Perony zostaną przesunięte o ok. 50 m w kierunku południowym. Wykonany zostanie peron 1 jednokrawędziowy o długości 250 m oraz peron 2 dwukrawędziowy o długości 200 m. Dojścia do peronów zapewnione zostaną poprzez dwie kładki. Perony zostaną zadaszone za pomocą wiat peronowych o długości 100 m.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa układu drogowego w rejonie stacji. Po stronie zachodniej przebudowana zostanie ulica Siedlecka ze zmianą jej przebiegu wraz z budową skrzyżowania w formie ronda jednopasowego o średnicy wyspy wewnętrznej 20 m na skrzyżowaniu z nową ulicą projektowaną wzdłuż torów kolejowych. Nowa ulica zostanie wykonana w zakresie niezbędnym, aby umożliwić dojazd do parkingu Park&Ride o pow. 0,16 ha na 78 miejsc. Wykonane zostaną przy wszystkich ulicach ścieżki rowerowe wraz z parkingiem rowerowym przy stacji kolejowej. Wzdłuż nowej ulicy wykonana zostanie zatoka postojowa TAXI oraz Kiss&Ride. Po stronie wschodniej przebudowany zostanie fragment ulicy Batorego oraz Szkolnej w zakresie umożliwiającym wykonanie przystanków komunikacji miejskiej oraz dojazd do parkingów zlokalizowanych wzdłuż peronu 1 stacji, gdzie zlokalizowano 35 miejsc parkingowych, postój TAXI oraz zatokę Kiss&Ride. Inwestycja zakłada przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego, wykonanie odwodnienia pasa drogowego oraz przebudowę oświetlenia, wykonanie zagospodarowania terenu zielenią oraz małą architekturą. Na przystankach komunikacji miejskiej ustawione zostaną tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, biletomat oraz kasowniki na peronach kolejowych.

Powiązanie z transportem publicznym

Przy stacji Police znajdą się przystanki linii autobusowych 102, 103, 106, 109, 110 i 111 *) zapewniających dojazd do praktycznie wszystkich rejonów Polic.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Police

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM