Gmina Stargard ? gmina wiejska w woj. zachodniopomorskim, położona jest w zachodniej części powiatu stargardzkiego. Siedzibą gminy jest miasto Stargard, które nie wchodzi w skład gminy, jest osobną gminą miejską. Gmina składa się z dwóch części, oddzielonych od siebie obszarem miasta Stargardu, gminy Kobylanka i gminy Warnice. 1 stycznia 2016 gmina zmieniła nazwę ze Stargard Szczeciński na Stargard z siedzibą w Stargardzie. W 2017 gmina liczyła 12 499 mieszkańców.

Zadania w Projekcie budowy SKM

Linia 351: Budowa  w ramach węzła  przesiadkowego parkingu P&R  wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu :1. Przystanek Grzędzice Stargardzkie.

Kontakt: https://www.gmina.stargard.pl/