Historia 2013

W 2013 roku Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego złożyło wniosek o dofinansowanie w Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Projekt pod nazwą “Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” zdobył drugie miejsce w konkursie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 2.215.710,00 zł.

W ramach projektu założone zostały opracowania do wykonania:

  • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
  • Pogłębiona diagnoza Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (materiał badawczy),
  • Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego SOM na lata 2014-2020,
  • Studium wykonalności Integracji organizacyjnej, taryfowej i biletowej w SOM,
  • Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalne