Historia rok 2016

W roku 2016 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przystąpiło do aktualizacji Studium wykonalności SKM celem dostosowania dokumentacji przedprojektowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Stowarzyszenie SOM zostało koordynatorem działań, natomiast chęć przystąpienia do realizacji projektu wyraziły Województwo zachodniopomorskie, Gmina Miasto Szczecin, Gmina Miasto Stargard, Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Gmina Kobylanka, Gmina Police, Gmina Stargard oraz zarządca infrastruktury kolejowej – Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Formalna wola współpracy zostanie potwierdzona podpisaniem umowy partnerstwa[8]. Zaktualizowane studium wykonalności zakłada uruchomienie przewozów na sieci kolei metropolitalnej w 2022 roku. 29 listopada 2016 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce Działanie 5.2. – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, przeznaczonego dla projektów infrastrukturalnych dotyczących kolei miejskich[9] z terminem naboru do dnia 28 lipca 2017 roku