Kolejne węzły SKM mają wykonawców

Szczecińskie Inwestycje Miejskie, które w imieniu gminy Szczecin, partnera projektu budowy Szczecińskiej Kolei Miejskiej rozstrzygnęły kolejne przetargi, w których wybierano wykonawców miejskich części węzłów SKM. Dwie zwycięskie firmy wykonają infrastrukturę w pięciu punktach Szczecina.

Firma Elbud Szczecin wygrała przetargi na budowę miejskiej części węzła SKM Szczecin-Turzyn za kwotę 9,4 miliona złotych oraz Szczecin-Dąbie (Północ) za 11,9 miliona. Z kolei spółka Musing Bud zajmie się budową infrastruktury węzłów: Szczecin-Załom (3,2 mln zł), Szczecin-Trzebusz (7,7 mln zł), oraz Szczecin-Dunikowo(11,9 mln złotych).

Za te kwoty wykonawcy będą pracować w formule ?zaprojektuj i wybuduj?, czyli zanim przystąpią do robót budowlanych będą musieli uzupełnić dokumentację projektową i uzyskać niezbędne pozwolenia. W zależności od miejsca zakresu prac obejmuje stworzenie miejsc parkingowych dla rowerów i samochodów, zbudowanie lub przebudowę ciągów pieszych, ulic dojazdowych oraz niezbędnych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych.

 

Szczecin  Turzyn

Szczecin  Załom

Szczecin  Dunikowo

Prace współfinansowane są z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: ?Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351?.