POLREGIO będzie wozić pasażerów SKM

POLREGIO będzie wozić także pasażerów Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przez najbliższe 10 lat. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Tomasz Sobieraj podpisali umowę z władzami kolejowej spółki. Kontrakt zakłada, że cdziennie uruchamianych będzie średnio około 240 pociągów. 

Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa należy do zadań Marszałka Województwa. Przewoźnikiem w naszym regionie jest spółka POLREGIO, wcześniej funkcjonująca jako Przewozy Regionalne.

 ? Przed nami wspólne 10 lat z POLREGIO, w trosce o podnoszenie jakości podróży ? mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. ? W dziesięciu minionych latach udało nam się bardzo dużo. Jako samorząd województwa zmieniliśmy flotę, zmieniliśmy standard w sposób przenoszący nas w XXI wiek.  Zaczynaliśmy z pojazdami, które miały często po 50 lat, a dzisiaj mamy najnowocześniejszy tabor w Polsce. Ale z drugiej strony widzimy kolejne wyzwania. Chcemy, żeby standard obsługi był coraz wyższy, chcemy żeby pociągi nie tylko były punktualne, ale żeby były coraz bardziej przyjazne, chociażby rowerzystom. Chcemy wreszcie uruchomić ten wielki projekt, nad którym pracujemy już kilka lat, a więc Szczecińską Kolej Metropolitalną, która ma spowodować, że zainteresowanie tym środkiem lokomocji będzie jeszcze większe ? zapowiada marszałek Olgierd Geblewicz.

 Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego ureguluje zasady współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a spółką POLREGIO na okres obowiązywania dziesięciu kolejnych rozkładów jazdy pociągów obejmujących lata 2021-2030.