Umowa na projektowanie podpisana

Trzynaście miesięcy będzie miało biuro projektowe BPBK SA z Gdańska na przygotowanie projektów i uzyskanie wszelkich pozwoleń dla 24 węzłów przesiadkowych Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, które powstaną na terenie gminy Szczecin. W czwartek na dworcu Szczecin – Dąbie zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera podpisał umowę z Janem Tadeuszem Kosiedowskim, prezesem BPBK. Wartość kontraktu to 2,6 miliona złotych brutto.

Trzynaście miesięcy będzie miało biuro projektowe BPBK SA z Gdańska na przygotowanie projektów i uzyskanie wszelkich pozwoleń dla 24 węzłów przesiadkowych Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, które powstaną na terenie gminy Szczecin. W czwartek na dworcu Szczecin – Dąbie zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera podpisał umowę z Janem Tadeuszem Kosiedowskim, prezesem BPBK. Wartość kontraktu to 2,6 miliona złotych brutto.

To kolejny krok przybliżający nas do powstania nowoczesnego i kompleksowego systemu komunikacji publicznej na terenie szczecińskiej metropolii – mówił Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. -Przystanki węzłowe pozwolą sprawnie i omijając korki poruszać się zarówno po Szczecinie, jak i na znacznej części Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

14 lipca 2018r. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, działając w imieniu gminy Miasto Szczecin ogłosiło przetarg na Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. Otwarcie ofert nastąpiło 23 sierpnia 2018r. Spośród dwóch ofert komisja przetargowa wybrała propozycję BPBK opiewającą na 2,6 miliona złotych brutto. Wykonawca będzie miał 13 miesięcy, od chwili podpisania umowy, na przygotowanie 24 projektów przystanków węzłowych wraz z uzyskaniem dla wszystkich pozwoleń na budowę. 

 

***

Koszt inwestycji SKM:

Szacunkowy koszt całkowity ( brutto )   741 203 584 zł

Uzyskane dofinansowanie UE               512 213 859 zł

Projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przewiduje realizację następujących zadań:

W zakresie przebudowy infrastruktury kolejowej:

  • modernizacja linii lokalnej nr 406 od Szczecina Głównego do stacji Police wraz z budową drugiego toru na odcinku Szczecin Główny ? Szczecin Turzyn,
  • budowa systemu sterowania ruchem pociągów z centrum sterowania na stacji Szczecin Gocław,
  • budowa systemu informacji dla podróżnych na stacjach i przystankach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej,
  • budowa bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo ? drogowych.

W zakresie budowy przystanków kolejowych i zintegrowanych węzłów komunikacyjnych wraz z parkingami typu Park&Ride (P&R) i Bike&Ride (B&R):

  • budowa zintegrowanych węzłów i przystanków komunikacyjnych przy liniach kolejowych nr 273, 351, 401 i 406 wraz z parkingami typu P&R i B&R, dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności (windy, podjazdy) oraz urządzeniami związanymi z integracją transportu (biletomaty lub kasowniki).


Dane szczegółowe:

Liczba przystanków SKM: 40 szt., w tym 9 nowych

18 szt. na linii nr 406 (w tym 4 nowe- Szczecin Ku Słońcu, Szczecin Arkońska, Szczecin Nad Odrą, Police Piłsudskiego),

6 szt. na linii nr 401 (w tym 2 nowe- Szczecin Trzebusz, Goleniów Park),

1 szt. na linii nr 434 (Port Lotniczy Szczecin Goleniów,

8 szt. na linii nr 351 (w tym 1 nowy- Szczecin Dunikowo),

7 szt. na linii nr 273 (w tym 2 nowe- Szczecin Żydowce, Szczecin Łasztownia).

Długość linii kolejowych SKM:

118 km, w tym linia 406 Szczecin Główny ? Police 23,5 km

Ilość miejsc parkingowych powstałych w ramach SKM:

2580 szt., w tym w Szczecinie 1879 szt. 

Ilość miejsc parkingowych dla rowerów

630 szt.

Obiekty inżynieryjne Projektu SKM:

Zmodernizowanych lub wybudowanych zostanie 37 obiektów inżynieryjnych  tj. mostów,   wiaduktów kolejowych i kładek oraz 12 szt. przejść pod torami kolejowymi.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego (BPBK SA) jest firmą projektową działającą w Gdańsku od 1951 r. BPBK s.a z powodzeniem wykonało, na terenie praktycznie całego kraju, szereg projektów infrastrukturalnych, w przeważającej ilości związanych z rozwojem transportu publicznego. Ostatnie realizacje to między innymi: studium wykonalności Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, projekt przebudowy ul. Struga w Szczecinie, od ul. Pomorskiej do ul. Jasnej (budowa na podstawie tego projektu uzyskała tytuł ?Budowy roku 2013? nadany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa), projekt Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo, projekt linii tramwajowej w Olsztynie, projekt ul. Szafera w Szczecinie z linią tramwajową i pętlą tramwajowo-autobusową przy hali Azoty Arena.