Rusza przetarg SKM na przystanek Stołczyn Północny (Nad Odrą)

Ogłoszony został przetarg na wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą). To kolejna z inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Termin składania ofert mija 7 lipca br.

 

O inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje ?Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą), przebudowę i budowę układu drogowego ul. Stołczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351?. Prace budowlane obejmą w szczególności:

  1. budowę chodników i dojść do peronów przystanku kolejowego;
  2. wykonanie elementów małej architektury;
  3. przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego;
  4. przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
  5. zagospodarowanie zieleni;
  6. budowę schodów terenowych na gruncie;
  7. budowę zasilania urządzeń małej architektury tj. pylonu informacyjnego, tablic SIP i wiat przystankowych;
  8. budowę powiązań komunikacji teletechnicznej z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej w rejonie ulic Stołczyńskiej i Nad Odrą w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 210 dni od daty podpisania umowy.

 Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.