SKM krok po kroku

Kolejne inwestycje związane z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej będą realizowane w Szczecinie. Kończą się bowiem przetargowa wykonawców infrastruktury przystanków Szczecin-Zdunowo, Szczecin-Pomorzany oraz Szczecin Niemierzyn (Arkońska).  Do każdego zadania zgłosiło się po dwóch oferentów komisja przetargowa wybierze najlepszą.

Kolejne inwestycje związane z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej będą realizowane w Szczecinie. Kończą się bowiem przetargowa wykonawców infrastruktury przystanków Szczecin-Zdunowo, Szczecin-Pomorzany oraz Szczecin Niemierzyn (Arkońska).  Do każdego zadania zgłosiło się po dwóch oferentów komisja przetargowa wybierze najlepszą.

W przetargu na wykonanie infrastruktury przystanku Szczecin Zdunowo zgłosiła się firma: MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna ze Szczecina z kwotą  3 011 168,24 zł brutto oraz KRISTONE Krystian Suda z Płotów z kwotą 3 027 193,89 zł brutto

Na realizację zadania Gmina Szczecin zabezpieczyła 3 095 223,91 zł brutto. Prace budowlane obejmą:

 • budowę jezdni wraz z placem do zawracania i skrzyżowaniem z ul. Bałtycką;
 • budowę zatok parkingowych;
 • budowę chodników;
 • budowę ścieżki rowerowej;
 • budowę dojścia do peronów;
 • wykonanie elementów małej architektury;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
 • gospodarkę drzewostanem oraz zagospodarowanie zieleni;
 • budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury;
 • wykonanie monitoringu wizyjnego;
 • budowę kanalizacji teletechnicznej; przebudowę kolizji z istniejąca siecią teletechniczną oraz budowę teletechnicznych powiązań komunikacyjnych, w rejonie ulic Gościniec i Bałtyckiej w Szczecinie. 

Termin wykonania zamówienia wynosi 240 dni od daty podpisania umowy.

 

Dwie oferty wpłynęły w przetargu na wykonanie infrastruktury przystanku Szczecin Pomorzany. Pierwszą złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Handlowe ,,WAT? Spółka z o.o. z Białunia z ceną 674 377, 93 zł brutto. Drugą – KRISTONE Krystian Suda z Płotów, z ceną 1 229 868,72 zł brutto

Prace budowlane obejmą:

 • budowę jezdni manewrowej ze zjazdem i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i rowerów;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
 • budowę przyłącza wodociągowego;
 • gospodarkę drzewostanem;
 • budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury;
 • wykonanie elementów małej architektury;
 • wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie ulicy Mieszka I w Szczecinie.

 Termin wykonania zamówienia wynosi 210 dni od daty podpisania umowy.

 

Dwie oferty wpłynęły w przetargu na wykonanie infrastruktury przystanku Szczecin Niemierzyn (Arkońska). Pierwszą złożyła firma KRISTONE Krystian Suda z Płotów z ceną 573 919,97 zł brutto. Drugą  Wielobranżowo Handlowe ,,WAT? Spółka z o.o. z Białunia z ceną 281 706,19 zł brutto

Na realizację zadania Gmina Szczecin zabezpieczyła 288 159,32 zł brutto.

Prace budowlane obejmą:

 • budowę chodników;
 • wykonanie elementów małej architektury;
 • budowę zasilania elementów małej architektury;
 • budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz powiązań komunikacyjnych z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej;
 • gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulicy Arkońskiej w Szczecinie. 

 Termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni od daty podpisania umowy.

 

 Pomorzany

Zdunowo

Niemierzyn