SSOM wnioskuje o nowy termin dla SKM

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Lider i Beneficjent Projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej na podstawie złożonego przez Partnera PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wniosku o zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu Budowy SKM  wystosowało wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o aneks terminowy i ustalenie nowej daty zakończenia Projektu – 31 grudnia 2023 r.

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Lider i Beneficjent Projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej na podstawie złożonego przez Partnera PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wniosku o zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu Budowy SKM  wystosowało wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o aneks terminowy i ustalenie nowej daty zakończenia Projektu – 31 grudnia 2023 r.

SSOM od wielu miesięcy zgłaszał do CUPT  konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu z powodu opóźnień w realizacji  dwóch kluczowych zadań realizowanych w ramach Projektu SKM, prowadzonych przez Partnera Projektu ? spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tj.:

  •  ?Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych  Nr 406, 273, 351 Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny ? Police?.  
  • ?Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych 273,351 oraz 401?.

 Partner PKP PLK S.A. rozpoczął wdrożenie działań naprawczych m.in., poprzez wprowadzenie wykonawcy zastępczego dla zakresów, które były powodem sporów i roszczeń wykonawcy- firmy Trakcja. Partner podpisał w dniu 14.12.2021 r. umowę na zaprojektowanie i wykonanie wzmocnień na zadaniu dotyczącym linii kolejowej nr 406 odcinek Szczecin Główny ? Police z terminem realizacji do września br., a także  przedłożył nowy harmonogram realizacji obu zadań do końca 2023 r.

 Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Stargard, Gmina Goleniów, Gmina Kobylanka, Gmina Gryfino, realizują sukcesywnie swoje zadania i  prace te winny zakończyć się w obecnie obowiązującym terminie umowy o dofinansowanie. Partnerzy Gmina Police, Gmina Stargard i Gmina Miasto Szczecin, w związku z opóźnieniami na kontraktach Partnera PKP PLK S.A. planują zakończyć swoje zadania najpóźniej do III kw. 2023 r.