W 2021 ruszy budowa parkingu przy Barnima w Stargardzie

Radni miasta Stargard przyjęli przyszłoroczny budżet .Jest w nim także uwzględniony element budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zdecydowali o budowie parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I. Całość przedsięwzięcia warta jest 8 693 922 złotych. Wartość nakładów majątkowych w 2021 r. planuje się na poziomie 8 450 000 zł, z czego 3 553 939 zł stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie robót. Jednakże początek prac uzależniony będzie od postępu robót dotyczących przebudowy stacji kolejowej Stargard (inwestorem jest PKP PLK S.A.).

Parking Park&Ride zrealizowany zostanie na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020