Podpisanie umowy na Inżyniera Kontraktu

W poniedziałek 18 lutego 2019 w siedzibie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dyrektor Roman Walaszkowski podpisał z Przemysławem Hamerą, reprezentującym firmę TPF umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Umowa opiewa na 5,6 miliona złotych brutto. 

W poniedziałek 18 lutego 2019 w siedzibie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dyrektor Roman Walaszkowski podpisał z Przemysławem Hamerą, reprezentującym firmę TPF umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Umowa opiewa na 5,6 miliona złotych brutto.  

Należąca do belgijskiej grupy spółkę TPF wyłoniono w drodze przetargu spośród 9 firm inżynierskich. Przedsiębiorstwo działa w Polsce od 25 lat i zatrudnia w kraju ponad 350 osób, z czego większość to architekci i inżynierowie z dużym doświadczeniem w realizowaniu skomplikowanych przedsięwzięć. W Szczecinie będą odpowiadali za prawidłowość realizacji inwestycji budowlanych będących składowymi projektu budowy SKM.

 

Na zdjęciu dyrektor Roman Walaszkowski (z prawej) i inżynier Przemysław Hamera z TPF