Węzeł Łękno wieści z budowy – styczeń 2020

Pogoda zdecydowanie sprzyja drogowcom, dzięki czemu bez przeszkód realizowane są prace przy budowie południowej jezdni al. Wojska Polskiego.

W minionych dniach wykonywane były warstwy stabilizacji podłoża i podbudowy z kruszywa. Prowadzono również prace przy korytowaniu pod jezdnię al. Wojska Polskiego. Z kolei na ul. Traugutta trwały prace przy budowie nowego chodnika. Niezmiennie toczą się roboty przy wiaduktach. Wykonywane były zbrojenia ścian, wykonana została także podbudowa pod deskowanie.

Realizowane są również prace przy sieciach sanitarnych. W rejonie ul. Słowackiego trwa montaż kanalizacji deszczowej o średnicy 1500 mm oraz umocnionego betonowego wylotu tej kanalizacji do zbiornika Rusałka. W tym rejonie na trasie budowanej kanalizacji, tuż przed ujściem do jeziora został zamontowany separator, którego zadaniem jest oczyszczanie odprowadzanych wód deszczowych z substancji ropopochodnych.

 

Źródło: www.szczecin.eu