Szczecin Nad Odrą

Nowy przystanek 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nowego przystanku z peronami zewnętrznymi o długości 130m. Na przystanku ustawione zostaną wiaty przystankowe typu miejskiego 8 przęsłowe. Dojście dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych zapewnione zostanie poprzez ciąg pieszy doprowadzony do przejazdu kolejowego. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przewiduje wykonanie dojścia do przystanków autobusowych oraz parkingu rowerowego.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Nad Odrą kursują linie autobusowe 63 i 102 *) zapewniające dojazd z obszaru dzielnicy do przystanku kolejowego.

 

Plan Sytuacyjny

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM