Aktualna sytuacja projektu budowy SKM

 

W związku z pojawiającymi się różnymi informacjami na temat postępów w budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przypominamy, że cały projekt współfinansowany przez Unię Europejską jest przedsięwzięciem partnerskim samorządów SOM oraz PKP PLK S.A.. Zdecydowana większość inwestycji samorządowych realizowanych w ramach projektu SKM prowadzona jest zgodnie z harmonogramem. Największe problemy ma partner PKP PLK S.A. z realizacją zadań związanych obejmujących budowę i modernizacje torów na szlaku Szczecin Główny – Police oraz tworzenie infrastruktury przystankowej.

W związku z pojawiającymi się różnymi informacjami na temat postępów w budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przypominamy, że cały projekt współfinansowany przez Unię Europejską jest przedsięwzięciem partnerskim samorządów SOM oraz PKP PLK S.A.. Zdecydowana większość inwestycji samorządowych realizowanych w ramach projektu SKM prowadzona jest zgodnie z harmonogramem. Największe problemy ma partner PKP PLK S.A. z realizacją zadań związanych obejmujących budowę i modernizacje torów na szlaku Szczecin Główny – Police oraz tworzenie infrastruktury przystankowej. 

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej prowadzona jest na podstawie Umowy Partnerstwa zawartej między samorządami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, a państwową spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Umowa Partnerstwa została podpisana 18.07.2017 roku.

Złożony przez SSOM wniosek uzyskał dofinansowanie unijne i finalnie w dniu 9 maja 2018r. podpisana została między CUPT a Beneficjentem – SSOM umowa o dofinansowanie. W projekcie o wartości ponad 800 milionów złotych (ponad 512 mln złotych pieniędzy pochodzi z funduszy unijnych) każdy partner ma swój obszar odpowiedzialności.

Liderem projektu ? beneficjentem odpowiedzialnym przed CUPT za cały projekt ( również i za zakres realizowany przez PKP PLK S.A.)  jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zrzeszające gminy Szczecin, Goleniów, Stargard, Świnoujście, Stare Czarnowo, Gryfino, Dobra, Kołbaskowo, Police, Kobylanka, Nowe Warpno, Stepnicę oraz miasto Stargard, powiat policki i Województwo Zachodniopomorskie. SSOM reprezentuje interesy ponad 680 tysięcy mieszkańców województwa.

 Samorządy (Gmina Miasto Szczecin, Gmina Police, Gmina Stargard, Miasto Stargard, Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Gmina Kobylanka), zgodnie z Umową Partnerstwa i umową o dofinansowanie projektują i budują infrastrukturę wokół przystanków kolejowych (P&R,B&R). Prace trwają m.in. w Goleniowie, Gryfinie, Stargardzie i Szczecinie. Kolejno są ogłaszane przetargi na budowę dróg dojazdowych, chodników, parkingów dla rowerów i samochodów. W Umowie Partnerstwa zawarte są też postanowienia dotyczące zasad przyszłego funkcjonowania i utrzymania Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, w tym ustalony i przyjęty algorytm podziału kosztów funkcjonowania kolei metropolitalnej przez wszystkich samorządowych partnerów projektu. Zaplanowano również, że SKM będzie wstępnie kursowała w takcie co 1 godzinę, a w godzinach szczytu co 30 minut.

 Za modernizację i budowę linii kolejowych wraz z wybranymi przystankami odpowiada zgodnie z Umową Partnerstwa i umową o dofinansowanie  partner PKP PLK S.A.. Wybrany przez kolejarzy generalny wykonawca ? firma Trakcja S.A.  miała za zadanie zaprojektować i zmodernizować ok. 24,5 km linii kolejowych na szlaku Szczecin Główny-Police  i wybudować lub zmodernizować przystanki. W tej chwili firma ta ma już ponad roczne opóźnienia w realizacji zadań w stosunku do pierwotnych harmonogramów i zawartych umów. Jest to bardzo niepokojące, bowiem obowiązujący termin zakończenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie to 28.09.2022r. i już widać, że nie będzie on, z uwagi na stwierdzone znaczące opóźnienia, dotrzymany.

  SSOM wraz ze zrzeszonymi samorządami wielokrotnie wzywał partnera kolejowego do wyegzekwowania od firmy Trakcja S.A. intensyfikacji działań.

? Pomysł wygłoszony przez przedstawicieli PKP PLK S.A. na spotkaniu w dniu 13.09.2021r. z CUPT i ministerstwami ? jako wariant naprawczy ale najbardziej pesymistyczny – dotyczący ewentualnego wydłużenia realizacji projektu do następnej perspektywy unijnej,  jest niepokojący i nierealny – twierdzi Roman Walaszkowski, dyrektor biura Stowarzyszenia SOM. – Niepokojący, bo wedle szacunków, gdyby PKP PLK S.A wyegzekwowało od generalnego wykonawcy właściwą realizację kontraktów, to potrzeba by było około 18 miesięcy na zakończenie robót. Pozostaje jeszcze teoretycznie 9 miesięcy- do końca obecnej perspektywy finansowej. Powinniśmy zatem skupić się na rozwiązaniu nabrzmiałych problemów, by móc zakończyć projekt do końca 2023r. nie wychodząc czasowo poza ten okres. ? Nierealne zaś dlatego, że dofinansowanie na projekt otrzymaliśmy w drodze konkursu, co oznacza, że musi on być zrealizowany we wskazanym terminie, albo z przyczyn leżących po stronie PKP PLK S.A wszyscy partnerzy projektu będą zobowiązani do zwrotu dofinansowania i równocześnie  zgodnie z zapisami Umowy partnerstwa, uprawnieni będą do wystąpienia z roszczeniami do winnego zaistniałej sytuacji. I wszyscy musimy współpracować, by do takiego rozwiązania nie doszło ? dodaje dyrektor Walaszkowski.

 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jako lider projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i beneficjent odpowiedzialny za realizację SKM podejmuje wciąż wysiłki na rzecz doprowadzenia przedsięwzięcia do oczekiwanego przez mieszkańców SOM finału, monitorując postęp prac i mobilizując partnera PKP PLK S.A do zwiększenia tempa prac na prowadzonych przez niego zadaniach. Równocześnie wspiera partnera kolejowego, szukając możliwych rozwiązań zakończenia projektu w tej perspektywie finansowej wspólnie z Instytucjami – Pośredniczącą CUPT i Zarządzającą ? Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Podczas organizowanych wspólnie z CUPT spotkaniach omawiane są dalsze scenariusze koniecznych działań, w tym konieczność zmiany terminu umowy o dofinansowanie do 31.12.2023 r. Aby było możliwe zaakceptowanie nowej daty zakończenia projektu konieczne jest podpisanie z CUPT aneksu do umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie SOM współpracuje z PKP PLK S.A. w tym temacie, przygotowuje stosowny wniosek w oparciu o planowane wystąpienie i przygotowywane przez partnera argumenty. W tym więc terminie (31.12.2023r.) powinna zakończyć się realizacja rzeczowa i finansowa wszystkich zadań w ramach SKM prowadzona przez partnerów projektu.