Dunikowo już widać

Musing Bud kontynuuje prace na samorządowej części budowy przystanku Szczecin Dunikowo. Prowadzone są m.in. prace ziemne od ulicy Kobaltowej. Powstaje także dojście do przejścia podziemnego pod torami od strony ulicy Owsianej. Swoje prace realizuje także wykonawca robót kolejowych na zlecenie PKP PLK.  

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo kolei, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.