Niebuszewo odebrane 

Zakończyła się procedura odbiorów technicznych części samorządowej inwestycji na przystanku Szczecin Niebuszewo prowadzonej w ramach projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Powstały między innymi nowoczesne parkingi dla samochodów i rowerów oraz chodniki i dojścia do przyszłego tunelu pod torami prowadzącego w stronę pętli tramwajowej “Dworzec Niebuszewo”. 

Wszystkie elementy pomyślnie przeszły procedurę odbiorową i inwestycja otrzymała pozwolenie na użytkowanie. 

 Prace na części kolejowej, w tym perony, tory oraz przejście podziemne zgodnie z harmonogramem zakończą się w 2025 roku. A pierwsi pasażerowie ruszą w podróż wraz z uruchomieniem linii SKM do Polic. 

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo kolei, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.