Zdroje z uwagami 

Zakończyła się procedura odbiorów technicznych części samorządowej inwestycji na przystanku Szczecin Zdroje prowadzonej w ramach projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Powstał nowoczesny parkingi dla samochodów i rowerów oraz chodniki i dojścia do przystanku. W projekcie przewidziano także nowocześnie zagospodarowany skwer z miejscami do siedzenia. 

Procedura odbiorowa wykazała drobne błędy wykonawcy. Po ich usunięciu część samorządowa inwestycji będzie oficjalnie zakończona. 

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo kolei, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.    

Fot. SKM 

Fot. z drona: Sylwester Jerka/ZDiTM